En myndighet borde ha tillsyn över alla boenden för hemlösa

Hemlös sover ute i snön
Många hemlösa ”väljer” att bo ute för att dom tycker det är så stökigt på härbärgena. Foto: AdobeStock.com

Varför utses det ingen ansvarig myndighet som har skyldighet att inspektera alla sk härbärgen, hostels, vandrarhem och hotell som kommunerna placerar hemlösa personer på?

En sådan myndighet skulle behöva inspektera dessa boenden så att de sköts ordentligt. Myndigheten bör kontrollera ventilation, att det inte är för varmt eller kallt, städning och att sängar är hälsosamma att sova i. Dessutom bör man se till att man inte placerar för många människor i samma sovsal för att tjäna mer pengar, där de boende lättare drabbas av stölder. De ska inte heller blanda kvinnor och män i samma sovsal. Inte heller ska de placera personer med missbruk tillsammans med personer utan missbruk i samma rum och helst inte på samma härbärge eller hostel. Som det är nu placeras dessa tillsammans och socialtjänsten bör inte bidra till att göra människor i ännu sämre skick.

Jag vill att massmedia skriver om förhållanden på härbärgen/hostels och särskilt om myndigheter har klagomål på något särskilt boende. Som det är nu skriver massmedia väldigt sällan om problem som hemlösa har trots att det finns många hemlösa i Sverige och det är en grupp som tyvärr ökar.

De hemlösa borde informeras om vilken myndighet de ska vända sig till när de har klagomål och när härbärgen mfl inte sköts bra. Många hemlösa ”väljer” att bo ute för att dom tycker det är så stökigt på härbärgena. Det har jag hört själv och även läst i en artikel i DN från onsdagen den 13/4 2022 som journalisten Ulrika By skrev. Hon skrev ibland om de hemlösa som sitter i Stockholm vid T-centralen, bland annat på nätterna.
Många socialsekreterare är för stela och okänsliga mot människor som behöver deras hjälp. Så många tvingas söka hjälp på ideella organisationer istället. Socialsekreterare vältrar ofta över hemlösa och andra behövande till ideella hjälporganisationer som tvingas kortsiktigt hjälpa många hemlösa svenskar.

Skribent Anna
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…

Hävda dina sociala rättigheter
Psykofarmakakollen