Equals styrelse är en blandning av människor med egen erfarenhet av beroende eller med andra erfarenheter. Blandningen av människor med olika erfarenheter är berikande eftersom vi alla är bra på olika saker. Du når styrelsen genom att mejla till: info(at)equalsthlm.se eller ringa 070-797 20 29.

Orförande
Lollo Hemmingsson (1 år)

Ordinarie ledamot
Sanna Rantamäki (2 år)
Eva Gussing (2 år)
Johan Gröndin (1 år)
Erica Sellman (1 år)

Ordinarie suplient
Kristine Sundsten (1 år)
Sonja Wallbom (1 år)