Styrelse är en blandning av människor med egen erfarenhet av beroende eller med andra erfarenheter. Blandningen av människor med olika erfarenheter är berikande eftersom vi alla är bra på olika saker. Du når styrelsen genom att mejla till: info(at)equalsthlm.se eller ringa 070-797 20 29.

Ordförande
Sanna Rantamäki (1 år)

Ordinarie ledamot
Lollo Hemmingsson (1 år)
Eva Gussing (2 år)
Kristine Sundsten (1 år)
Anna Mannberg (1 år)

Ordinarie suplient
Jocelyne Ängeslevä (1 år)
Anna-Lena Strindlund på (1 år)