Equals styrelse är en blandning av människor med egen erfarenhet av beroende eller med andra erfarenheter. Blandningen av människor med olika erfarenheter är berikande eftersom vi alla är bra på olika saker. Du når styrelsen genom att mejla till: info@rfhlstockholm.se eller ringa 070-797 20 29.

Orförande
Lollo Hemmingsson (1 år)

Ordinarie ledamot
Lars Benett (2 år)
Sanna Rantamäki (2 år)
Gertrud Kleberg (1 år)
Dennis Aberos (1 år)

Ordinarie suplient
Kristin Sundsten
Sonja Wallbom