Equal behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt medlemskap i Equal. Vi kommer även att använda uppgifterna för en statistisk sammanställning för vår redovisning.

Uppgifter hanteras av föreningen Equal. Denne får endast använda uppgifterna för att administrera ditt medlemskap.

Equal behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, i enlighet med personuppgiftslagen samt dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina personuppgifter sparas så länge Equal har behov av att handlägga dina uppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som Equal behandlar. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Equal.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se

Skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna på vår hemsida så får du hjälp med ditt ärende.

Tillbaka till medlemsformuläret

Vid frågor kontakta info(at)equalsthlm.se eller ring 070-7972029

Equal