Den ideella föreningen Equal arbetar i Stockholm sedan 50 år för och tillsammans med personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Vår vision är ett jämlikt Stockholm – detta då det är vetenskapligt bevisat att ojämlika samhällen ökar i princip alla sociala problem.

Våra verksamheter

  • Equals QvinnoQraft
    QvinnoQraft är en öppen mötesplats för kvinnor i social utsatthet För dig som vill ta dig ur ett missbruk och/eller en kriminell livsstilFör dig som lever eller har levt i en destruktiv och/eller våldsam [Läs mer...]
  • Equals Träningsboende
    Equal bedriver sedan 2007 ett Stödboende för personer med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa. Vi har ett ramavtal med Stockholms stad men kan även ta emot personer från andra kommuner. Vi har 13 möblerade lägenheter [Läs mer...]

Röster ur näsan -en kortfilm om och med konstnären Mats Konradsson som målat schizofreni i 30 år

Equal med i Uppdrag granskning!

Se Uppdrag gransknings avsnitt “Marikas kamp” där Equals Per Sternbeck ger sin syn på situationen.

Ca 50 min in i programmet kan vi höra Per Sternbeck från (Equal) Föreningssekreterare och Jan Jönsson (L) Socialborgarråd i Stockholm ge sin syn på hur Stockholm stad tar hand om människor som blir vräkta till hemlöshet.

Se programmet här…

Läs Equals Rapport om Sip

2009 kom skrivningar i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som skulle göra det omöjligt för personer i behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård att falla mellan stolarna.

Lösningen blev SIP, Samordnad individuell plan.

Läs mer…

Följ oss på Instgram

Se filmerna om psykofarmakas biverkningar

Ladda ner, skriv ut och sätt upp!

Klicka på bilden så öppnas en ny sida med en utskriftsvänlig pdf.