Föredrag och Utbildningar
Vi har regelbundna föreläsningar i samarbeten med polishögskolan, Stockholms socialförvaltning och olika samordningsförbund i länet. Foto: © [Feel good studio] / Adobe Stock

Som en del i vår socialpolitiska praktik håller vi, efter förfrågan och i den mån vi hinner, gärna föredrag och utbildningar i olika ämnen vi arbetar med och känner till. Vi har regelbundna föreläsningar i samarbeten med polishögskolan, Stockholms socialförvaltning och olika samordningsförbund i länet.


Marika Sellgren var hemlös i 7 år. Foto: Equal

Föredragen/utbildningarna baseras på vår arbetsmetodik som tar sin utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet, juridik och lagstiftning, statistik och analyser utifrån vår praktik samt brukares erfarenheter och aktuella situation. Trots att vi jobbar med människor i stark utsatthet skrattar vi ofta på jobbet tillsammans med de vi bistår. Det försöker vi också förmedla i våra föredrag. Att mitt i allt elände finns hopp och utrymme för skratt.

Priserna på föredragen/utbildningarna varierar beroende på längd och antalet medverkande, och givetvis betalningsförmågan hos beställaren.

Välkommen att boka in oss!


Aktuella föredrag

Hur överlever man sju år som hemlös utan att gå under?

Marika levde under sju och ett halvt år på Stockholms gator. Hon berättar om en monumental ensamhet och ändlösa dagar i bibliotekens relativa värme. Hon berättar om en sjukvård som inte anser att hemlöshet är en sjukdom och därför inte släpper in på akuten trots akut dåligt mående.
Med hemlöshet är det så märkligt konstruerat att alla politiska partier är emot den men få gör något för att motverka den på riktigt. Det görs satsningar på bostäder till studenter, unga, nyanlända men till hemlösa byggs det inga nya bostäder. Varför?

Medverkande: Marika Sellgren, Per Sternbeck


Missbrukande kvinnors våldsutsatthet och möjlighet till skydd

En mycket stor majoritet av kvinnor i missbruk är eller har varit våldsutsatta. Det finns fortfarande få ställen där de kan söka skydd. Resultatet blir att man stannar kvar hos sin förövare som ofta också är den som förser en med droger. Hur ser kvinnorollen i missbruksvärlden ut? Hur bryter man en våldsutsatthet? Vilken hjälp finns att få? Kan man hantera och kanske behandla trauman samtidigt som man är i missbruk? Vad erbjuder samhället?

Medverkande: Jasmine Monmorgsdotter, Per Sternbeck


Rättspsykiatrisk vård – så fungerar den och så fungerar den inte

Rättspsykiatrin är Sveriges mest okända vårdform och utgör ett komplicerat system där staten dömer, regionerna vårdar och kommunerna ska stå för utslussning.  I rättspsykiatrin finns närmare en tredjedel av landets psykiatriska slutenvårdsplatser, 1300, och antalet platser växer i rask takt. Sker en omvänd psykiatrireform i det tysta där man håller på att återuppbygga de stora institutionerna som avvecklades för 25 år sedan? Mycket pekar på det.

Medverkande: Per Sternbeck, f.d. rättspsykiatrisk patient


Socialen utgör det yttersta skyddsnätet – men hur glesa är maskorna?

Socialtjänsten utgör det yttersta skyddsnätet för att människor som har svårt att klara sig själva inte ska duka under. Men socialtjänsten har under de senaste årens ekonomistyrning gått från att ha ett fokus på omhändertagande och omsorg  till att vara myndighetsutövande. Resultatet är att människor i behov av hjälp inte får det. Något som kan utläsas i ökad och utbredd fattigdom, höga nivåer av hopplöshetskänslor hos drabbade personer  och t.ex. höga dödstal för personer i missbruk.

Medverkande: Per Sternbeck, Jasmin Monmorgsdotter


Kontakt
Per  Sternbeck, info@equalsthlm.se, 0707-972029
Tveka inte att höra av er!