Bensomanualen – användbar även för dig som äter SSRI!

Bokomslag: Bensodiazepiner
Personer som vill sluta med antidepressiva har mycket att lära av denna bok.

Equal återpublicerar den svenska utgåvan av den så kallade ”bensomanualen”.

Klicka ikonen för helskärm

Ladda ner Bensomanualen som PDF

Under lång tid låg den upplagd på bens-beroendedrabbade Ove Carlssons hemsida Evoca.info. Sedan några år är dock den hemsidan nedsläckt och vi har inte fått tag på Ove för att få hans tillåtelse att återpublicera den. Vi väljer att göra det ändå eftersom vi tror att han inte hade motsatt sig det, tvärtom.

Denna bok skrevs 2001 och bygger på den brittiska läkaren Heather Ashtons erfarenheter av att hjälpa patienter att sätta ut bensodiazepiner. En del har blivit lite föråldrat men det mesta är fortfarande väldigt aktuellt.

Svensk sjukvård förskriver bensodiazepiner i allt mindre grad på grund av  deras beroendepotential. De har på många sätt blivit ”big no-no” alldeles oavsett hur behoven hos patienten ser ut. Och i andra änden är det är fortfarande  vanligt att sjukvården plötsligt och utan förvarning drar in förskrivningen av bensodiazepiner även för patienter som stått mycket länge på dem och därigenom försätter patienterna i ett svårt abstinenstillstånd eller driver dem att handla benso svart och därmed begå narkotikabrott.

Lika ovilliga sjukvården är att förskriva bensodiazepiner, lika villiga är sjukvården att förskriva antidepressiva. Abstinensen från bensodiazepiner är mycket lika de utsättningssymtom/ abstinenssymtom som uppträder när man försöker sluta med antidepressiva.

Många av de nedtrappningstekniker och farmakologiska  principer som i boken beskrivs för bensodiazepiner är giltiga även för antidepressiva. Det gör att även personer som vill sluta med antidepressiva har mycket att lära av denna bok.

Skribent: Per Sternbeck
info@equalsthlm.se
0707-972029

Läs mer om antidepressiva medel här!

Psykofarmakakollen