På QvinnoQraft får du uppbackning i kontakten med olika myndigheter, allt från socialtjänst, kriminalvård till landsting och arbetsförmedling. Kom förbi!

Öppettider under Jul och Nyår på Equals QvinnoQraft

Vi har stängt från 24 december till 1 januari. Öppet som vanligt från den 2 januari 2024

QvinnoQraft är en öppen mötesplats för kvinnor i social utsatthet

  • För dig som vill ta dig ur ett missbruk och/eller en kriminell livsstil
  • För dig som lever eller har levt i en destruktiv och/eller våldsam relation
  • För dig som söker gemenskap och sammanhang, då är vi något för dig

qvinnoqraft stockholm

Fyra grundtankar

Gemenskap

Många kvinnor som har slutat med droger upptäcker att de inte har några väninnor – att det bara finns nära relationer till män. Ensamheten och utanförskapet gör sig gällande.

På QvinnoQraft fokuserar vi mycket på att lyckas stanna kvar i drogfrihet. Att finna tillvaron meningsfull utan droger, inte bara för en kortare period utan resten av livet. I det perspektivet blir det helt avgörande att kunna bygga relationer till andra kvinnor – att återupprätta systerskapet.

Råd och stöd

En förening är inte en myndighet. En förening kan inte tvinga, villkora eller ställa krav. I kontakten med en förening sker allt på medlemmens villkor. Skuld och skamkänslor är vanligt. Många människor fasar för att bli upptäckta med att ha förlorat kontrollen över sina liv och väljer hellre att hålla masken än att göra något åt sitt dåliga mående. Många kvinnor som är beroende av narkotika eller läkemedel är också livrädda för att förlora sina barn. Vi har också sett en ökning av unga tjejer som inte har en aning om vart de ska vända sig.

Här spelar vår verksamhet ”Råd och Stöd” en mycket viktig roll. Många människor vet mycket och är bra på att skaffa sig information genom Internet och andra kanaler. Andra har det svårare. Gemensamt är ändå att det ofta finns ett starkt behov av att träffa någon och prata med som inte är en myndighetsperson. Genom att personalen på QvinnoQraft har egen erfarenhet av att befinna sig i utsatta situationer underlättas kontakten. Vi följer med personer till olika samhällsinstanser.

Att bygga ett liv utan droger

Hos missbrukande kvinnor finns ofta en bild av det ordnade livet utan droger. När många väl blir drogfria så märker man att det ordnade livet inte alltid är så roligt och idylliskt som man en gång tänkte sig. Tvärtom kan livet utan droger vara väldigt fattigt, tråkigt och ensamt. Det händer inte mycket. Man har inte råd att göra saker. I denna fas är det mycket lätt att trilla dit igen.

Att få kvinnor att hålla kvar vid drogfriheten är en av QvinnoQrafts allra viktigaste uppgifter. Det aktiva kamratstödet och systerskapet är i sig ett skydd mot återfall. Samtidigt är återfall för de allra flesta en del av processen från droger och utanförskap till nykterhet och arbete. Om någon skulle ta återfall så hjälper vi till med att ta de nödvändiga kontakterna för att bryta återfallet om kvinnan söker kontakt.

En mötesplats med möjligheter

QvinnoQraft blir det du gör det till. Kom in på en kopp kaffe, snacka med oss, låna telefonen, pyssla. Om du bara vill komma in och lägga dig på soffan med en filt över dig så är det också helt ok.

Om du däremot är full av energi, har några idéer och tankar så kan du även göra dig delaktig på olika vis.

Vi har ett öppet klimat på QvinnoQraft där vi kan hjälpa varandra att utvecklas och lära oss nya saker.

Välkommen!

Läs om hur QvinnoQraft kom till