Föreningen Equal har under cirka 10 års tid arbetat med att fungera som Socialt ombud för personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Det handlar mycket om att förbereda och följa med till möten med socialtjänst, psykiatri eller beroendevård. Ibland handlar det om att göra ansökningar och överklaganden, allt för att människor ska få det de har behov av eller rätt till.

Har du problem i mötet med socialtjänst, försäkringskassan, psykiatri eller beroendevård och känner att du behöver stöd. Kontakta oss! Vi kanske kan hjälpa till! Det kostar dig ingenting!

Kontaktuppgifter till Socialt ombud:

Kvinnor och män
Dennis Aberos, 0764-148971, dennis.aberos@equalsthlm.se
Område: Socialrätt, psykiatri, rättspsykiatri, försäkringskassa.
Vardagar: Kl 10.00 – 14.00.

Per Sternbeck, 0707-972029, info@equalsthlm.se
Område: Socialrätt, beroende, psykiatri, psykofarmaka.
Vardagar måndag – torsdag: Kl 12.00 – 17.00.

För endast kvinnor kontakta:
Jasmine Monmorgsdotter
Jasmine.qq@equalsthlm.se, tel:076-404 98 97
Område: Socialrätt, psykiatri, beroende
Vardagar måndag – fredag: Kl 10.00 – 17.00.

Ladda ner kursmaterialet: Socialt rättighetsarbete – igångsättningskurs