Läs vår artikelserie om LVU-kampanjen!

Socialtjänst, domstolar, advokater bör ta till sig delar av den s.k. LVU-kampanjen. I den här artikelserien berättar vi om de drabbades versioner.