Gatujuristerna

Sedan mars 2021 samarbetar vi med den ideella sammanslutningen Gatujuristerna. Gatujuristerna är juriststudenter på Stockholms och Uppsalas universitet som ideellt och kostnadsfritt hjälper personer i social utsatthet på olika dagverksamheter riktade mot hemlösa och andra personer i social utsatthet. Följ @gatujuristerna på Instagram

Vänförening Riksföreningen PAR

Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin

Stockholms kommuns socialtjänstförvaltning

www.stockholm.se

Stockholms läns landsting

www.sll.se, Beställarkontor Vård

Hotellhem

www.hotellhem.se

Allmänna Arvsfonden 

www.arvsfonden.se

Equals QvinnoQraft

Fyrtorn Advokatbyrå
QvinnoQraft Stokholm har sedan 2014 ett pågående samarbete med advokat Emilia Hermanrud. De som söker hjälp på QvinnoQraft har under vissa förutsättningar möjlighet att få inledande kostnadsfri rådgivning hos Fyrtorn Advokatbyrå AB. OBS kontakten med advokatbyrån görs alltid genom QvinnoQraft.