Vänförening Riksföreningen PAR

Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin

Stockholms kommuns socialtjänstförvaltning

www.stockholm.se

Stockholms läns landsting

www.sll.se, Beställarkontor Vård

Hotellhem

www.hotellhem.se

Allmänna Arvsfonden 

www.arvsfonden.se

Equals QvinnoQraft

Fyrtorn Advokatbyrå
QvinnoQraft Stokholm har sedan 2014 ett pågående samarbete med advokat Emilia Hermanrud. De som söker hjälp på QvinnoQraft har under vissa förutsättningar möjlighet att få inledande kostnadsfri rådgivning hos Fyrtorn Advokatbyrå AB. OBS kontakten med advokatbyrån görs alltid genom QvinnoQraft.