Verkligheten för en utsatt kvinna i 2020-talets Sverige

Kvinna sitter i en soffa vänd bort från.
Under detta dryga år har Alissa försökt ta sitt liv vid fyra tillfällen men överlevt. Men psykiatrin kan inte hjälpa henne med hennes sociala problem – bostad och försörjning. Foto: AdobeStock.com

Här följer en berättelse om en kvinna som Equal varit socialt ombud för under ett drygt år. Våldtäktsförsök, misshandel, stöld, ständigt hot om akut hemlöshet, indragna ersättningar, nekande av bistånd från socialtjänsten, felaktig utmätning från sitt bankkonto, psykisk ohälsa och flera självmordsförsök är hennes verklighet under de senaste åren.

Alissa (inte hennes riktiga namn) kom hem till Sverige 2017 efter att ha bott och arbetat utomlands under 20 år. Alissa bosatte sig i en mindre stad i Mellansverige där hon har delar av sin familj. Alissas familj har rötterna i Mellanöstern men hon kom hit som ensamkommande barn och fick bo hos släktingar som dock utnyttjade henne sexuellt. Efter några år kom hennes familj till Sverige och hon återförenades med sin kärnfamilj. Efter hemkomsten 2017 blev hon tillsammans med en yngre svensk kille. Förhållandet urartade snart och hon kontrollerades av mannen och hans mor. Alissa hölls fången av mannen och modern under två år och misshandlades fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Till slut lyckades Alissa fly. Hon sökte hjälp hos socialtjänsten för att få en träningslägenhet vilket de beviljade. Dock erbjöds en lägenhet i samma port där släktingarna bodde, vilket hon inte kunde tacka ja till.

Flytt till Bromma blev inte räddningen Alissa hoppades på

Hon fick till slut hjälp av en släkting som erbjöd henne att bo i sin lägenhet i Stockholm, närmare bestämt i stadsdelen Bromma. Hon bodde där utan hyresvärdens tillstånd. Grannar misstänkte detta efter några månader och anmälde till hyresbolaget. Hyresbolaget valde att vräka henne. Alissa deltog samtidigt i ett arbetsmarknadsprogram via Arbetsförmedlingen. Men Alissas kontakt på arbetsmarknadsprogrammet var mycket oförstående inför hennes situation och bemötte henne mycket dåligt. Kontakten var nedsättande i tonen och ställde krav Alissa inte kunde leva upp till. Redan när hon flyttade till Bromma var hon i stort behov av att få lugn och ro och återhämta sig. Hennes PTSD var i full gång och hon har ADHD. Hon var orolig, nedstämd, ledsen, hade ångest. Men någon tid till återhämtning fick hon inte. Alissa har haft en pågående kontakt med ekonomiskt bistånd men hon har bemötts mycket kyligt av handläggare och enhetschefer. Hon har blivit nekad bistånd och nödbistånd flera gånger. En gång när Alissa hade en bruten tå och ville mejla in underlag till socialtjänsten drev handläggaren igenom att hon måste komma till kontoret och lämna in den personligen. Detta trots att lagen är glasklar om att soc ska ta emot mejl och Alissa hade skickat en bild på sin tå som var nästan av.

Alissa blev mycket utsatt av grannarna i Bromma

I lägenheten i Bromma har Alissa blivit utsatt för våldtäktsförsök av en granne på nyårsnatten 2022. Hon åt middag hemma hos honom då han sagt att han var mycket ensam. Alissa tyckte synd om honom när han försökte förgripa sig på henne. En annan boende och hennes anhörige har trakasserat Alissa under hela 2023 tills hon flyttade. Till en början kastade de glåpord mot henne. Sedan eskalerade det till verbala hot om våld vilket senare också genomfördes. Alissa blev påhoppad flera gånger. En gång av maskerade personer i trapphuset. Då blev hon huggen med ett vasst föremål i ansiktet. Grannar har skurit upp däcken på en bil som hon fått låna av en anhörig. Alissa har också haft inbrott i sin lägenhet och blivit bestulen flera gånger. Alissa har polisanmält allting, men det har lagts ned eller inte lett någon vart hittills. Andra boende anmälde henne till hyresvärden vid ett stort antal tillfällen och väktare har patrullerat vid boendet och bevakat henne och trakasserat henne. Hyresvärden sa upp kontraktet som tillhörde hennes anhörige och ville att Alissa skulle flytta. Till slut blev det sagt att hon skulle flytta ut i slutet på sommaren.

Sjukskrivningar och avstängningar från ersättning följde

Alissa har varit sjukskriven i omgångar för att hon har mått mycket psykiskt och fysiskt dåligt. Något  som blivit värre och värre med tiden som gått. Alissa har djup ångest och oro över sin situation. Hennes PTSD är så svår att hon inte fungerar. Hon har haft det väldigt dåligt ekonomiskt och knappt haft mat att äta under perioder. Ibland har hon legat i dagar eller veckor oförmögen att göra någonting. Detta har flera gånger lett till att hon missat viktiga datum som att tidsrapportera sjukfrånvaro, ansöka om ersättning med mera. När man är sjukskriven och deltar i Arbetsmarknadsprogram måste man ändå ansöka om ersättning från Försäkringskassan vilket inte är helt enkelt att få reda på. Trots detta har mycket av hennes vardag gått åt till att ringa myndigheter och förklara sin situation och fråga efter information om vad hon måste göra. Alissa har under 2023 ringt och pratat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten vid ett stort antal tillfällen, och ändå inte fått rätt information vid rätt tidpunkt. Till följd av allt detta har hon blivit avstängd från ersättning flera gånger. Hon har ansökt om försörjningsstöd men fått avslag med motivering att hon blivit avstängd från annan ersättning vilket enligt praxis i förvaltningsdomstolarna leder till att man inte har rätt till försörjningsstöd under de nästkommande månaderna.

Kontakt med socialpsykiatrin och psykiatrin slutade inte positivt

När Alissa skulle bli tvungen att flytta letade hon febrilt efter ett nytt boende. Hon ansökte med Equals hjälp om boende via socialpsykiatrin, men nekades. Kraven på högsta godtagbara hyra från soc har inte följt med kostnaden för boenden på andrahandsmarknaden vilket gjort det otroligt svårt att hitta ett boende. Hon har haft kontakt med psykiatrin och tvingades att påbörja PTSD-behandling. En grundregel i PTSD-behandling är att patienten har en stabil tillvaro vilket Alissa inte haft. Behandlingen försämrade hennes mående då hon var tvungen att diskutera tidigare trauman trots hennes utsatta tillstånd. Hon har haft SIP-möten med psykiatrin och socialtjänsten. Socialtjänsten har under tiden hon varit sjukskriven krävt att det finns en planering med sjukvården mot tillfrisknande och självförsörjning, annars skulle bistånd utebli. Efter ett och ett halvt år av kontakt med soc fick hon reda på att hon har rätt till boendestöd för hjälp med praktiska saker i sin vardag. Men även när hon beviljades boendestöd kom det aldrig riktigt igång för att utföraren kom inte på utsatt tid och sköt upp tiden.

Vräkning från Bromma och nytt boende med nya problem

I slutet på sommaren när hon vräktes hittade hon till slut ett boende med förvisso hög kostnad och den privata hyresvärden krävde också en deposition på 40 000 kr. Pengarna fick hon låna av en släkting som inte har det bra ställt. Socialpsykiatrin uppmanade henne att ta boendet men ekonomiskt bistånd tyckte hyran var för hög och gav henne rådrum på en månad att hitta ett nytt boende med lägre kostnad. Det tog Alissa flera månader att ens hitta detta boende. Hon ansökte om flera hundra boenden på andrahandsmarknaden innan hon fick napp. Ekonomiskt bistånd gav inte full ersättning för boendet eller för hennes andra utgifter. Boendet var endast ett korttidskontrakt och Alissa var nästan direkt tvungen att leta efter ett nytt boende. Hon fick aldrig ro att vila och återhämta sig. Fler avstängningar från Arbetsförmedlingen följde då Alissa var för utmattad för att uppfylla alla krav. Och nekat bistånd följde på det. När Alissa till slut skulle flytta därifrån behöll hyresvärden depositionen på 40 000 kr och krävde dessutom henne på mer pengar.

Bromma betalade bistånd till nya lägenheten men Kronofogden utmätte pengarna

Innan Alissa var tvungen att flytta letade hon efter boende igen. Hon hittade ett boende på blocket men efter en veckas korrespondens via mejl och sms visade det sig att det var en bedragare som ville att hon skulle skicka pengar i förskott. Alissa gick dock inte på det. Till slut hittade hon en lägenhet i en annan stadsdel. Bromma var tydligen mycket glada över att ”bli av med henne” och betalade ut pengar till deposition, hyra, riksnorm, flyttbidrag – vilket de inte gjort tidigare. Alissa var dock helt utmattad och låg orkeslös hemma i den nya lägenheten. Då utmätte Kronofogden pengarna Alissa fått från Bromma. Då Alissa upptäckte det och ringde hon och påtalade att hon fått allt från soc och hon behövde det för sitt omedelbara behov. Dagen efter betalade Kronofogden ändå ut pengarna till CSN som Alissa har en skuld till. Detta trots att Alissa begärt rättelse av utmätningen muntligt och förklarat i halvtimmeslånga samtal och skickat bevis som tydligt visar att det som utmättes var utbetalningar från socialtjänsten. Detta är omständigheter som gör att utmätningen strider mot utsökningsbalken. Alissa har överklagat beslutet men pengarna har som sagt redan betalats ut och det verkar inte som att hon kan få tillbaka dem.

Svårt skuldsatt och nya problem med ekonomiskt bistånd på stadsdelsförvaltningen

Återigen var Alissa tvungen att låna pengar av bekanta och släkt för att slippa bli akut hemlös. Hon har lånat ca: 80 000 kr sedan början av 2023 och det är pengar som de som lånat ut vill, och behöver få, tillbaka. Vissa av hennes anhöriga och bekanta har slutat prata med henne, andra är förbannade. I samband med att hon bytte stadsdel ansökte hon om försörjningsstöd från den nya stadsdelen. Veckor gick utan att hon fick någon handläggare. Hon lämnade in ansökan om försörjningsstöd men fick ingen, eller oklar, återkoppling. När Equal kontaktade den stadsdelsförvaltningen ett par veckor efter att försörjningsstödet vanligtvis utbetalas fick vi till svar att Bromma hade ett pågående rådrumsbeslut och att de skickat tillbaka ansökan till Bromma. Lyckligtvis beviljade Bromma sedan försörjningsstödet men Alissa fick vänta lång tid på att till slut få biståndet.

Självmordsförsök när desperationen tagit över

Under detta dryga år har Alissa försökt ta sitt liv vid fyra tillfällen men överlevt. En gång försökte hon hänga sig. Sist köpte hon fentanyl och vaknade upp förlamad på halva kroppen och låg på golvet hemma utan att kunna röra sig på halva dagen. Myndigheter har ringt psykakuten på henne som varit och tittat till henne i omgångar. Men psykiatrin kan inte hjälpa henne med hennes sociala problem – bostad och försörjning. Och hur kan Alissa bli frisk och tillgodogöra sig behandling som psykiatrin i bästa fall skulle kunna erbjuda när livet består av ett enda kaos? Ovanstående berättelse är heller inte komplett och Alissa har utsatts för ännu mer än det vi skrivit om.

Drömmen om ett normalt liv med arbete och stabil tillvaro

Alissa vill inte leva på bidrag. Hon vill börja arbeta igen och bli en resurs för samhället. Hon påbörjat flera böcker som hon har förhoppning om att kunna skriva klart och skicka till bokförlag. Alissa har drömmar om ett bättre liv, ett normalt liv där hon mår bra.

Detta är en berättelse från dagens Sverige. Där socialt utsatta personer blir helt utslagna av en samhällsstruktur som är fragmentiserad, och där varje enskild del bara tänker på sina delar och målsättningar och ingen förutom den utsatta personen tänker på helheten. Lagarna och kraven är helt orimliga för många som har en komplex livssituation med psykisk ohälsa, våldsutsatthet och osäkra boendeförhållanden. Dessvärre utgör Alissas berättelse inget undantag.

Skribent Dennis Aberos
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

Hävda dina sociala rättigheter