Gatujuristerna
– Man vill bidra till ett rättssäkert samhälle där de som mest behöver hjälp och stöd också får det. Sedan är det också bra övning för oss som blivande jurister säger Celest Sjölin. Foto: Gatujuristerna

Gatujuristernas processgrupp finns att träffa hos Equal på Grindsgatan 37 en gång i veckan under terminerna. För att boka tid måste man förberätta lite om sitt ärende genom att kontakta Equal på info@equalsthlm.se eller 0707-072029.

Om

Vi är en sammanslutning av studenter från juristprogrammen i Stockholm och Uppsala. Sedan 2005 erbjuder vi gratis juridisk rådgivning till hemlösa och socialt utsatta i Stockholmsområdet. Verksamheten har dubblerats det senaste året och består idag av cirka 160 studenter och bedrivs på dagverksamheter för socialt utsatta i samarbete med Convictus, Stadsmissionen och Frälsningsarmén. Processgruppen är en ny satsning som lanserades på RSMH och oss på Equal under våren 2021. Celeste Sjölin är huvudansvarig för dessa grupper, och vice ordförande i Gatujuristernas styrelse.

Rådgivning

Anledningen till att man behöver berätta lite i förväg är att ärendena ska vara tillräckligt komplicerade för Processgruppen. Om du har mer avgränsade frågor och ärenden är du i stället välkommen till någon av våra rådgivningstillfällen. En komplett lista över Gatujuristernas rådgivningstider på olika verksamheter hittar du på www.gatujuristerna.com/kommande-radgivningstillfallen

Läs artikeln om Gatujuristerna: Gatujuristerna hos Equal