Våra filmer belyser sociala utsatthet, psykisk ohälsa, fight med myndigheter, beroende problem som finns i vårat samhälle. Dela gärna våra filmer så även andra kan ta del av det vi vill berätta.

Se våra filmer på Instagram

Hävda dina sociala rättigheter