Socialtjänsten ändrar i läkarintyg – ännu ett barn blir LVU:ad

En tonåring sitter med ryggen mot en vägg ledsen med en telefon i handen.
”PAPPA HAR HÅLLT PÅ MED MIG IGEN SÅ HAR FUCKING ÅNGEST” ”JAG BEHÖVER VILA ÄR SUPERSTRESSAD”. ”JAG BEHÖVER PRATA MED NÅGON MEN VET INTE OM JAG VÅGAR BERÄTTA ALLT FÖR NÅN VUXEN”. Foto: AdobeStock.com

En pappa dömd för misshandel får med sig socialtjänsten på att ett svårt sjukt barn inte alls är sjukt trots tydliga utredningar från sjukvården.  En socialtjänst som ändrar i läkarutlåtanden och som förfalskar protokoll från SIP-möten. Domstolar som väljer att gå helt på socialtjänstens linje trots bevisning om att denna linje är baserad på felaktig information. Myndigheter som väljer att inte ens ta upp frågan om tydligt jäv i domstolar. Följ med på en rättssäkerhetsmässig skräckresa till socialtjänsten i Örebro och Borås och olika domstolar i Mellansverige med en flickas liv i potten.

– Det här är en smutsig, ful och tragisk historia det här, och mitt i den finns en liten flicka som mår otroligt dåligt för att vuxna människor håller på med oärligheter som ingen vill ta ansvar för!
Sanne är hård i tonen när hon uttalat de först orden i vår intervju. En hårdhet blandad med starka känslor.
– ”Jag ska göra ditt liv till ett helvete” sa han åt mig när jag skilde mig från honom. Han har verkligen lyckats med hjälp av korrupta advokater och myndigheter som låter sig duperas av honom.
-Det här handlar inte om barnet, säger Jonas, Sannes nuvarande man– det handlar om pappans hämnd.

Fyra orosanmälningar sommaren 2020 – som soc tar på allvar

På sommaren 2020 sändes i rask takt fyra anonyma orosanmälningar in till socialtjänsten i Borås på Sanne och hur hon behandlade sin dotter. Orosanmälningarna gick ut på att Sannes dotter Tora inte fick gå i skolan och att Sanne hade det ytterst sällsynta tillståndet ”Münchhausen by proxy” vilket innebar att hon hittade på att Tora hade en massa sjukdomar och sjukdomstillstånd.
Sant var att Tora 2017 hade insjuknat i den autoimmuna sjukdomen SLE och att hon nyligen fått autism- och ADHD-diagnoser med lindriga symtom, efter utredningar av sjukvården i Skövde.

– Jag hade just träffat min nya man Jonas, berättar Sanne, och jag visste direkt vem som hade skickat de ”anonyma” orosanmälningar. Min exman dömdes två gånger 2014 för ofredande och fysisk misshandel av mig samt för en misshandel av en släkting till mig. Vi fick fly från honom, mina döttrar och jag. Eftersom vi har gemensam vårdnad hade han all info om min dotters hälsotillstånd

Sanne som inte hade något att dölja blev inte alls rädd eller illa till mods av orosanmälningarna:
– Jag bad om att soc skulle starta en utredning säger Sanne. Jag lämnade all dokumentation jag bara hade men de la undan allt. På något sätt lyckas pappan få in i soc att jag skulle göra Tora sjukare än vad hon är.

Socialtjänsten skriver om ett läkarutlåtande

– En handläggare på socialtjänsten ringer till den läkare i barnreumatologi som Tora går hos i Borås för att få ett läkarutlåtande vad som gäller för Tora, trots att jag lämnat journaler och handlingar som styrkte det jag sa, berättar Sanne.  

Sedan händer något mycket märkligt:

– Läkarutlåtandet skrivs om av socialsekreteraren helt och hållet så att det vinklas mot mitt håll och lämnar utrymme för att feltolkningar, berättar Sanne.

Läkaren skriver:

”Undertecknad har även telefonkontakt med Socialtjänstsekreterare Johanna angående den utredning som initierats efter orosanmälan från fader. Bekräftar att patienten har diagnoser SLE, lindrig autism, ADHD, ångest och depression samt att dessa diagnoser är odiskutabla och inte kunnat iscensättas på något sätt av moder.”.

I socialtjänstens utredning omvandlas ovanstående uttalande till:
”De symtom [Tora] har kan vara symtom på SLE. Det kan också vara att föräldrar gör sina barn sjukare, att det finns föräldrar som av exempelvis oro gör så när barn har omfattande sjukdomsproblematik.”.
– Det manipulerade läkarutlåtandet förs sedan in i deras journalanteckningar och blir kvar där. Trots att jag skickat in det korrekta läkarutlåtandet senare är det detta som följer med i hela den senare domstolsprocessen, berättar Sanne.

Pappan får med sig rektor på sin linje

Tora börjar på en ny skola i Borås. Sanne informerar rektorn och elevhälsoteamet om Toras olika diagnoser och ger dem alla intyg och läkarutlåtanden. De kommer fram till att det bästa är att hon får anpassad skolgång. Allt ser ut att fungera bra tills rektorn plötsligt vänder:
-Hon ifrågasätter Toras hälsa och ifrågasätter också de intyg och journaler jag lämnat.  ”Går de att lita på?” ”Kan det vara så att mamma gör Tora sjuk?”. Då förstod jag var det kom ifrån. Hennes biologiska pappa hade kontaktat rektorn och upprepat allt från orosanmälningarna och dessutom skickat en folder om Münchhausen by Proxy till rektorn. Sanne kontaktar överläkaren som ställt diagnosen SLE på Sanne. Han skriver ett brev till rektorn och förklarar att läkarintygen inte är förfalskade och vad som gäller för Tora gällande hennes skolgång i förhållande till SLE:n. Ett SIP-möte (Samordnad Individuell Plan) planeras.

SIP-möte hålls som klarar upp allt – tror Sanne
I början på december hålls ett SIP- möte med föräldrar, skola, sjukvård och socialtjänst. Rektorn,

skolsköterska samt skolläkare har haft videosamtal med Toras läkare för att sen ta upp på SIP-mötet vad de fått till sig. Varför Tora haft hög frånvaro från skola, vilka diagnoser hon har och det bestäms än en gång att hon ska ha anpassad skolgång.

– Jag hade till det mötet beställt ut mejlloggar mellan rektorn och Toras pappa och där kunde man se att han bett henne hjälpa honom i den familjerättsliga utredningen, hur han smutskastade mig och påstod att jag var kontrollerande mot Tora och gjorde henne sjukare.

– Men socialtjänsten väljer att inte ta med all den här informationen i sin utredning utan håller fast vid det gamla, vill säga min exmans lögner i orosanmälningarna om att jag gör Tora sjukare, att Tora egentligen inte har några symtom, osv. Och dessa uppgifter förs sedan vidare trots att jag har bevisat att uppgifterna inte stämmer.

– När jag skickar in protokollet från SIP-mötet väljer socialtjänsten att betrakta dokumentet som en förfalskning. När sedan alla deltagande intygar att mötet ägt rum tar de inte med det i journalerna ändå.

Felaktiga uppgifter kopieras medvetet in i ny soc-utredning

– Familjerätten får i uppdrag att göra en boende-, umgänges- och vårdnadsutredning och där kopieras dessa felaktigheter in och trots att min exman är dömd för misshandel mot mig två gånger samt en nära vän till familjen så väljer familjerätten att beskriva det som att ord står mot ord. Och de tar inte heller in mina krav på korrigering, så det här är inga misstag. Man gör så här medvetet.

Under den här utredningen är det ingen som träffar Tora ihop med sin pappa utan allt sker på videolänk med bara honom.

– Tora utrycker tydligt att hon inte vill bo med pappan då han dricker, lätt blir arg och att hon kan bli väldigt rädd för sin pappa. Hon säger tydligt att hon vill bo med sin mamma och sin lillasyster som hon alltid gjort och ha umgänge med sin pappa, men de lyssnar inte på henne.

– Enligt Familjerätten ska hon bo hos sin pappa och ha umgänge med sin mamma och lillasyster en gång i månaden.

Strax efter får Sanne läsa sms som Tora skickat till en kompis efter ett umgänge med pappan:
”PAPPA HAR HÅLLT PÅ MED MIG IGEN SÅ HAR FUCKING ÅNGEST” ”JAG BEHÖVER VILA ÄR SUPERSTRESSAD”. ”JAG BEHÖVER PRATA MED NÅGON MEN VET INTE OM JAG VÅGAR BERÄTTA ALLT FÖR NÅN VUXEN”.

– Dessa sms tar jag upp med BUP och de ser väldigt allvarligt på dem. De misstänker att det kan ligga något brott bakom dessa sms, så de skriver en orosanmälan, men den lägger soc i Borås ner utan utredning.

Tingsrätten går på socialtjänstens linje – som bygger på felaktiga uppgifter

Tingsrätten i Skara dömer som socialtjänsten vill. Läkaren vittnar om att Tora är det sjukaste barn de haft med SLE tillsammans med de andra diagnoserna samt den kroniska hjärntrötthet som den medför. I vittnesmålet påpekar han att man måste vara uppmärksam och lyhörd och att Tora inte ska utsättas för stress, och inte vistas i sol då det kan starta skov samt att hon måste gå på hjärtkontroller då hon är bärare av Duchesnes muskeldystrofi då flickor kan utveckla hjärtmuskelsjukdom.
– Han vittnar även om att jag som mamma har skött Toras vård exemplariskt och adekvat och varit uppmärksam när det behövts.
Tingsrätten bortser helt från läkarens vittnesmål. Tora ska bo hos sin pappa enligt domen:
– De ansåg att han kunde tillgodose Toras skolgång bättre än jag men då var det de felaktiga uppgifterna som låg inlagda i utredningen.
Tora är mycket ledsen när hon måste flytta till sin pappa. Till en början går det hyfsat, men i takt med att han börjar plocka bort hennes mediciner mår hon allt sämre.

Tora vägrar åka tillbaka till pappan efter sommarumgänge

– Under perioden från mars 2021 till augusti 2022 ser man en flicka som bara blir sämre och sämre i sin hälsa. Hon har svåra ryggsmärtor, bensmärtor, slutar prata, går inte till skolan alls, hon är deprimerad. Hon går från att vara en fungerande människa till att bli introvert, som inte har sociala kontakter alls. Hon får inga mediciner alls av pappan som säger att en barnläkare ringt upp honom och sagt att de mediciner som BUP har ansvar för ska sättas ut men han kan inte namnge läkaren. BUP skickar även en orosanmälan där de skriver att oron för flickan har ökat sen första kontakten togs med BUP Örebro efter att flickan flyttade till sin pappa.
På sommaren kommer Tora till Sanne på sommarumgänge. Hon berättar om hot, våld och kränkningar och på hösten vägrar hon att åka tillbaka till pappan. Sanne håller hela tiden en dialog med socialtjänsten. Pappan fortsätter med sin taktik att skicka in nya orosanmälningar och trots att det finns bevis på att allt han skickar in är lögner så lyssnar socialtjänsten på dem. Och eftersom domstolar i princip alltid går på socialtjänstens linje i fall som rör barn så är det så det blir. Det heter att Sanne kvarhållit Tora. Och när Tora skriver en egen orosanmälan heter det att det är Sanne som fått Tora att göra det.

Pappan tilldöms ensam vårdnad – trots oroande sms från dottern

I november 2022 får pappan ensam vårdnad i tingsrätten i Örebro, trots socialtjänstens och domstolarnas kunskap om våldet, att han satt ut Toras mediciner på egen hand, om Toras egen uttalade vilja att hon inte vill bo hos honom:
– Det är jag som är olämplig som förälder, inte han. Jag kan inte förstå hur de kommer fram till det men det gör de.
Tora vägrar att åka till pappan.
– Tora kvar hos mig. Jag ser till att kontakta sjukhuset med prover och mediciner. Jag försöker få socialtjänsten att få hjälp med skola men de gör ingenting. Socialtjänsten säger inte att jag ska lämna ifrån mig flickan, de säger ingenting. Jag skickar säkert 30 mejl till ansvariga handläggare men jag får inga svar från dem.

Socialtjänsten ansöker om LVU och får den beviljad

I januari ansöker socialtjänsten om ett LVU på Tora. Till förhandlingen har pappan bytt advokat till en som känner socialnämndensadvokat i LVU-förhandlingen, ska det visa sig senare. Inte nog med det, pappans advokat är även före detta kollega till den advokat socialtjänsten använder sig av. Alltså något som borde vara direkt olämpligt för bägge advokaterna men när Sanne och hennes nuvarande man senare anmäler detta jävsförhållande till olika instanser är det ingen som reagerar. Allt är tydligen i sin ordning
Även i denna domstolsförhandlings används de uppgifter från den gamla utredningen som utgår från pappans lögner och som socialtjänsten vet är felaktiga men vägrar släppa.
– LVUn riktades emot mig som inte ens har vårdnaden om barnet. Och de påstod att jag förhindrade verkställigheten av att hon skulle bo med pappan som hade ensam vårdnad, berättar Sanne.

Tora får krisreaktion av domen – hamnar på BUP-akuten

Tora får en kraftig krisreaktion av domen och beskedet att hon ska föras bort. De åker in på BUP-akuten med henne. Pappan kommer dit. Socialtjänstens plan är att hon ska placeras på ett utredningshem med pappan. Tora vägrar, men det spelar ingen roll:
– Sedan dess är Tora borta från mig, berättar Sanne. Hon placeras på ett jourhem från början. Jag utesluts. Hon får inte ha kontakt med mig eller sina syskon. Ingen svarar mig. Under sex månader har jag ingen kontakt med min dotter. Hon är helt borta från mig. Jag överklagar och överklagar. Helt plötsligt kommer ett beslut om umgängesbegränsning hem till mig. Där står ”Det har inte gått att nå en överenskommelse med mamman”.
Under den här tiden på BUP-akuten ska det tydligen ha gjorts en orosanmälan på Sanne och Tora från personalen som pappans advokat lämnar in till rätten i en förberedande förhandling – men ingen i personalen har gjort någon orosanmälan eller känner till någon sådan. (se artikeln “Ingen tar ansvar för jäv” kommer fredag 3 nov)

Sju månader på jourhem

– Under de sju månader Tora är på jourhemmet har jourhemmet försökt ordna umgängen med pappan, men det går inte. Tora får kraftiga utbrott, panik och sömnparalys i samband med att hon måste träffa honom. Under den här tiden spelar Tora in samtal och möten på sin mobil och skickar dem till Sannes syster som ger dem till Sanne.

– Det finns åtta inspelningar och de är hemska att lyssna på. Socialtjänsten och deras leverantör Magelungen pressar henne stenhårt på att hon måste träffa sin pappa för att hon ska bo hos honom.

Socialtjänsten utsätter Tora för risk

– Nu står vi här med en flicka som vägrar att ha med sin pappa att göra och en socialtjänst som gett HVB-hemmet i uppdrag att närmast tvinga henne att träffa honom. Hon är rädd för honom, får ångest av honom.  Han är dömd för misshandel mot mig 2014. Han har även brukat våld mot mig när jag hade Tora i min famn. Han har hotat att skjuta ihjäl mig. Det finns med i alla polisförhör. I förhör med min äldsta dotter. Allt detta har socialtjänsten i Örebro information om. Ändå tvingar de henne att bo ensam med honom och hon vägrar.

– Tora berättar samma sak hela tiden. Han dricker, han stressar henne, hon säger det till alla, överallt, men ingen lyssnar. De kränker flickan. Tora har själv gjort en IVO-anmälan över situationen men hon ställdes mot väggen av socialtjänsten för den utan att själv ha något ombud med sig. Det är en kränkning mot ett barn att tvinga henne att träffa sin pappa när hon är rädd för honom. De utsätter henne för enorm stress. Något hon inte ska utsättas för när hon har SLE.

Sammanfattning och slutsatser

En svårt sjuk tjej på 14 år vill absolut inte bo med sin pappa. Han dricker, han stressar henne, han kränker henne, han ger henne inte nödvändiga mediciner.  Han talar ner hennes mamma inför allt och alla.
Sociala myndigheter i två kommuner som ska verka för barnets bästa tvingar flickan att bo med pappan och är villiga att ljuga, förvränga och fabricera fakta för att få igenom detta. Socialtjänsterna är uppenbart partiska.

Domstolar som ska granska myndighetens agerande ur ett rättssäkerhetsperspektiv gör inte det. Domstolar bortser från uppenbarligen falsk information, ifrågasätter inte bevis, lyssnar inte på vittnesmål som är helt igenom trovärdiga men som inte går på socialtjänstens linje. Domstolarna är med andra ord partiska.

Sverige brukar kallas för en rättsstat men i frågan om LVU och barnärenden måste man ställa sig frågan om Sverige lever upp till internationella standarder på området.

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

lvu-kampanj