Socialtjänsten ändrade läkarintyg – IVO går inte vidare med anmälan

– Vi har gjort tio – tolv IVO-anmälningar, lika många till JO, till domstolsverket, socialnämnd och politiker, men ingen hjälp någonstans. [Läs mer…]