Översyn av traumavården i Stockholm

Traumavård väntrum
Det var stora svårigheter att plocka ut hårda uppgifter om väntetider, antal patienter i vård, etc. ur journalsystemet Take Care. Foto: terovesalainen (AdobeStock.com)

I början av året tillfrågades Equal av Fredrik Santoft, på Centrum för psykiatriforskning, om vi ville medverka i en genomlysning av traumavården för vuxna. Centrum för psykiatriforskning hade i sin tur fått uppdraget av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Givetvis svarade vi ja.

Upplägget var att han skrev en del från sitt perspektiv och vi vår del från ett brukar- och patientperspektiv. Nu har rapporten äntligen blivit officiell.

Ger rapporten en rättvisande bild av tillståndet i traumavården?

Ja kanske? Eller kanske inte? Det var stora svårigheter att plocka ut hårda uppgifter om väntetider, antal patienter i vård, etc. ur journalsystemet Take Care varför en stor del av faktauppgifterna i rapporten inhämtats genom intervjuer med  verksamhetsföreträdare. Det gör att det kanske att blir en något förskönad bild som framträder, eller stämmer den.

Vi tar tacksamt emot rapporter om väntetider, utebliven vård och felaktiga diagnosticeringar i ämnet. Mejla dina erfarenheter till oss på info@equalsthlm.se.

Skribent: Per Sternbeck
info@equalsthlm.se
0707-972029

Här kan du läsa och ladda ner rapporten “Inventering traumavård vuxenpsykiatrin rapport HSF” som pdf. Eller läs den här nedan direkt i webbläsaren!