Rapport
Vårdskador i psykiatrisk vård

Vårdskador
Om vårdskador i psykiatrin är undvikbara eller sannolikt undvikbara då är det en vårdskada. Enligt Equals mening, en helt felaktig bedömning Foto: (AdobeStock.com)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en studie om vårdskador i psykiatrisk vård, 2019. Arbetsgruppen från SKR studerade 4073 vårdperioder inom allmän vuxenpsykiatrisk vård och 500 vårdperioder inom rättspsykiatrisk vård. Utöver vårdskador undersökte de också så kallade kvalitetsbristmarkörer som indikerar bristande följsamhet till nationella och lokala riktlinjer.

Vi har skrivit tre artiklar om rapporten:

Definitionen av en vårdskada, typer av skador och skadans allvarlighetsgrad

Läkemedelsskador

Denna artikel handlar om SKRs definition av en vårdskada. En vårdskada är endast en skada som de bedömer är undvikbar. Vi berättar om de typer av skador som uppstår. Vi gör också en djupdykning i deras definition av en läkemedelsskada, som vi menar är alltför snäv.

Läs mer…

Höga doser neuroleptika under lång tid i rättspsykiatrin

Den sista artikeln handlar om rapportens resultat inom rättspsykiatrisk vård. I 25,2 % av vårdperioderna identifierades skador och i 13,2 % vårdskador. Inom rättspsykiatrisk vård har 13 % av patienterna en läkemedelsrelaterad skada.

Läs mer…

10 % av all slutenvård beror på biverkningar från läkemedel

Slutenvård

Nästa artikel handlar om rapportens resultat inom allmän vuxenpsykiatrisk vård. I 15,5 % av vårdperioderna identifierade SKR skador och i 6,6 % vårdskador. Den viktigaste slutsatsen är att biverkningar är mycket vanliga och att kunskap om biverkningar är låg i svensk sjukvård.

Läs mer…