JO ger allvarlig kritik mot Norrköpings jakt på bidragsfusk

Spanare sitter vid en gammal rullbandspelare och avlyssnar.
Det visar sig att arbetsmetoderna som Norrköping använde kan i högsta grad relateras till hur polisstater agerar. Kommunen har bedrivit olaglig spaning. Foto: AdobeStock.com

Norrköpings kommun anställde en spanare för att leta efter personer som fuskar till sig bidrag. JO har granskat detta arbete och ger nu allvarlig kritik mot Norrköpings jakt på bidragsfusk. Equal har skrivit om detta tidigare och intervjuade då Norrköpings säkerhetsdirektör – som bevisligen ljög till oss på flera bärande punkter.

JO konstaterar att Norrköping använt sig av metoder som är olagliga och strider mot svensk och internationell rätt.

”[Arbetet] har inneburit övervakning och kartläggning av enskildas personliga förhållanden och inneburit ett sådant betydande intrång i den personliga integriteten som enligt regeringsformen kräver lagstöd. De vidtagna åtgärderna har också kränkt det skydd för privatlivet som garanteras i artikel 8 i Europakonventionen.”

Spanaren har bedrivit dold spaning och dokumenterat levnadsmönster

”JO har i granskningen kunnat konstatera att levnadsmönstret hos de observerade personerna har dokumenterats på ett detaljerat sätt. Observationerna har i flera fall ägt rum under en längre tidsperiod och skett i det dolda. Enligt JO kan detta inte uppfattas som något annat än vad som med normalt språkbruk kan benämnas som spaningsmetoder, som i princip är förbehållna de brottsutredande myndigheterna.

Säkerhetsdirektören Richard Tjernström svarade något helt annat när vi frågade hur spaningen går till

När vi intervjuade säkerhetsdirektören hösten 2022 bedyrade han att kommunen inte skulle spana på misstänkta:

– Jag vill invända att vi inte bedriver egentlig spaning, vilket enligt min uppfattning är en polisiär term innebärande en systematisk kartläggning av personers vardag i syfte att utreda eller motverka brott. Kommunen utreder inte brott, utan inhämtar information ur öppna källor eller genomför, ofta över längre tidsperioder, observationer av olika slag i syfte att klarlägga omständigheter som kan utgöra del av underlag för olika myndighetsbeslut.

Dessutom skulle kommunen vara helt transparant mot dem som man spanade på

Vi frågade även Rickard Tjernström om han såg något problem med den personliga integriteten hos dem ni spanar på, på vilket han svarade:

– De utredningar och det material vi hanterar lyder alltid under sekretess och vår bedömning är att den information som vi hanterar alltid är objektiv, noggrann och rättssäker. Utredningar som rör strängt personliga förhållanden påverkar självfallet integriteten hos berörda personer, mot vilka vi är fullt transparenta om vilken information som förekommer i deras enskilda ärende.

Equal döpte vår förra artikel till I Östtyskland fanns Stasi – i Norrköping spanare mot bidragsfusk Jag frågade då mig själv om vi möjligen hade gått ett steg för långt. Vi baserade vår artikel på en intervju medan JO har helt andra möjligheter att granska myndigheters verksamheter.

Och det visar sig att arbetsmetoderna som Norrköping använde kan i högsta grad relateras till hur polisstater agerar. Kommunen har bedrivit olaglig spaning och bestämt förnekat att så har skett. Spaningen har dessutom varit kostsam. Det krävdes en sanningskommission… nåja, JO för att uppdaga det inträffade. Och de ansvariga på kommunen kommer inte straffas. Som tur är har ingen Norrköpingsbo torterats i mörka fängelseceller för att få fram ett erkännande.

Skribent Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…