Fem LVU-handläggare stängs av i Älvsbyn – dags för extern granskning i alla kommuner!

tre barn med blicken riktad mot nåt fjärran
Barnen har varit felaktigt placerade i tre år. Nu rivs allt upp av ansvariga politiker och tjänstemän pga stora brister från LVU-handläggarna. Barnen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: AdobeStock.com

Mitt i vår artikelserie om LVU, omhändertagande av barn och de omfattande bristerna vad gäller rättssäkerhet i denna hantering kommer SVT Norrbotten med ett inslag med rubriken: “Tre barn har LVU-placerats felaktigt – fem handläggare i Älvsbyn stängs av”.

Läs också…

Älvsbyn har tillsatt en extern utredare för att granska omhändertagandet av tre barn i en familj. Barnen har varit placerade i tre år. Föräldrarna har beskrivit som inte möjliga att prata med.  Den externa utredaren har funnit grava brister, rena lögner och tjänstefel från utredande socialsekreterares sida. Ansvariga chefer och politiker har fattat beslutet att riva upp omhändertagandet av de tre barnen och granska alla andra fall i kommunen.

All heder till berörda chefer och politiker som fattat detta beslut i stället för att hålla varandra och sina tjänstemän om ryggen oavsett deras agerande. Det är också modigt av socialutskottets ordförande Peter Lundberg, som påpekar att alla dessa lögner och brister passerat både förvaltningsrätt och kammarrätt, dvs de enheter som ska garantera rättssäkerheten i socialtjänstens beslut, utan att de hittat några oegentligheter.

Situationen vad gäller LVU lika över hela landet

Situationen i Älvsbyn är helt jämförbar med de ärenden vi berättat om i vår artikelserie. Brist på objektiva bevis från socialtjänstens sida. Domstolar som inte kräver objektiva bevis. Ren desinformation och medvetna lögner från socialtjänstens sida. Jakt på föräldrar. Misstänkliggöranden satta i system. Uppenbar partiskhet i utredningsförfarandet och en total brist på vad som är barnens bästa. Detta måste beskrivas som systemfel vad gäller rättssäkerhet och barnperspektiv.

Alla kommuner borde, med vår artikelserie samt med exemplet från Älvsbyn, tillsätta externa konsulter som går igenom varje enskilt ärende utifrån ett barn- och rättssäkerhetsperspektiv och tar konsekvenserna av dessa granskningar på samma allvar som man gjort i Älvsbyn.

Läs också…

Läs och titta på SVT Norrbotten:
Tre barn har LVU-placerats felaktigt – fem handläggare i Älvsbyn stängs av
LVU-besluten i Älvsbyn revs upp på extrainsatt möte: ”Rena lögner”
Dokumenten avslöjar felaktiga LVU-placeringar i Älvsbyn

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Hävda dina sociala rättigheter

3 Comments

  1. Överraskad? Nej, de rättsosäkra omhändertaganden av barn är en skandal. Peter Lundberg är en sann hjälte, modig och rättskaffens. Nu hoppas vi bara på att regering och rättsväsende med fler slutar mörka och står upp för barnen. Att skylla på nån desinformationskampanj fungerar inte längre. Det är dags för den stora massan att förstå att de övergrepp och den laglöshet som präglar Socialtjänsten är sann.

  2. Detta är bara ett spel för gallerierna. Socialutskottets ordförande Peter Lundberg har ju bollat med iväg granskningen till IVO som håller på att dribbla bort sig själva.

  3. Så rätt LVU-handläggarna hade!
    Fruktansvärt att barnen skickades tillbaka till sina föräldrar som det visat sig utredde för grovt barnpornografibrott, och som nu anhållits. Fruktansvärt. Stackars barn.

1 Trackback / Pingback

  1. Problemen med de rättsosäkra LVU-utredningarna kvarstår trots Älvsbyn - Equal

Kommentarerna är stängda.