Socialt ombud

Socialt ombud

Föreningen Equal har under cirka 10 års tid arbetat med att fungera som socialt ombud för personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Det handlar mycket om att förbereda och följa med till möten med socialtjänst, psykiatri eller beroendevård. Ibland handlar det om att göra ansökningar och överklaganden, allt för att människor ska få det de har behov av eller rätt till.

Har du problem i mötet med socialtjänst, psykiatri eller beroendevård och känner att du behöver stöd. Kontakta oss! Vi kanske kan hjälpa till! Det kostar dig ingenting!

Kontaktuppgifter: info@equalsthlm.se, 0707- 972029
För kvinnor kontakta: Jasmine Monmorgsdotter, qvinnoqraft@equalsthlm.se, 076-404 98 97

Ladda ner kursmaterialet:

Socialt rättighetsarbete – igångsättningskurs