Samordnad individuell plan – spelar ingen roll

Samordnad individuell plan – spelar ingen roll

2009 kom skrivningar i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som skulle göra det omöjligt för personer i behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård att falla mellan stolarna. Lösningen blev SIP, Samordnad individuell plan.

Nu har tio år gått. Mycket möda har lagts på att få kommuner och regioner att använda sig av SIP, man har bland annat räknat antalet SIP:ar som genomförts. I Stockholm har man lagt stor möda på att få upp antalet SIP:ar. Så gott som inga undersökningar har gjorts av utfallet av SIP:ar för brukaren.

Här sammanfattar vi våra erfarenheter av SIP i en rapport: “SIP – form utan innnehåll”