I väntrummen -det är där det händer

Väntrum
Vi befinner oss i väntrummen av samma anledning men olika orsaker. Vi delar en tyst historia av samhörighet. Foto: Tierney (AdobeStock.com)

Det är där möten uppstår.
Öden länkas.
Och insikt uppstår.
Liknande erfarenheter och situationer.
En annan verklighet mitt i verkligheten.
I väntrummen.

Det är inom psykiatrins väntrum jag menar.
Både inom öppen och slutenvården.
Vi får ta hand om varandra.
Medan vi väntar.
Och vi gör det med största respekt.
Det är sällan nån osämja uppstår där.
Och om det händer så är det oftast nåt agerande i affekt.
Kanske en glimt av en flashback.
En igenkänning.
Något skrämmande.
Något påminnande.
Nånting som orsakar en omedelbar reaktion.
Annars är det lugnt i väntrummen.

Vi är där av samma anledning men olika orsaker.
Vi delar en tyst historia av samhörighet.
Vi finns.
Tillsammans.

Personalen på bygget lyser med sin frånvaro dock och det känns inte alltid bra.
Ibland är det oroligt.
I väntrummen.
Och då sprids en obehaglig stämning som får alla ur kurs.

Skribent: Ylva Larsson
info[@]equalsthlm.se
070-7972029