Försörjningsstödets riksnorm för 2023 höjs med 8,6 %…tack för sänkningen av levnadsstandard!

I mataffär vid mjölken
"– De har alltså tagit medelsnittet av inflationen, vilket blir fullständigt skevt. Mejeriprodukter, vilket folk äter mycket av, har t.ex. gått upp 30-50%." Foto: AdobeStock.com

Enligt gällande lagstiftning ska försörjningsstödets riksnorm höjas årligen enligt en särskild uträkningsmodell. Tanken med lagstiftningen är att försörjningsstödet inte ska urholkas utan följa med den generella kostnadsökningen. För nästa år blir denna höjning 8,6 %. Men prishöjningarna på många basvaror har varit högre än så.

Riksnormen inom försörjningsstödet fastställs årligen och grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar samt på regeringens prognos för konsumentprisindex (KPI) för innevarande år. Enligt 4 kap. 3 § SoL ska riksnormen täcka skäliga kostnader för utgifts­posterna livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbruk­nings­varor, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon.

Vad innebär då detta för en person som går på försörjningsstöd? Vi frågar Lena som har försörjningsstöd sedan ett antal år:

– De har alltså tagit medelsnittet av inflationen, vilket blir fullständigt skevt. Mejeriprodukter, vilket folk äter mycket av, har t.ex. gått upp 30-50%. 

– Jag kollade hur mycket en mindre matkasse (egna kvitton, samma varor, samma affärer) ökat på ett år. Samma kasse kostar mig 100 kr mer idag än för ett år sedan. Riksnormens “höjning” á 8% ombesörjer alltså 23 kr av de 100 kr som priset för kassen ökat. Idioti. Med inflationen går jag alltså trots “höjning” -77 kr back – per kasse! Tack lilla staten, vad generöst. Havregrynsgröt nästa…

Ja, frågan är om ”höjningen ” kan betraktas som en höjning eller i själva verket är en sänkning. I sådana fall blir 2023 ytterligare ett år där försörjningsstödet urholkas och minskas i jämförelse med personer som har lön eller  pension. Om man till detta lägger alla avdragsmöjligheter personer med lön får, och alla subventioner som konsumenter av el och bränsle får (personer på försörjningsstöd bor inte i villa och får inte äga en bil) blir skillnaderna ännu större. Regeringen lever efter den gamla devisen:

Åt den som har – skall vara givet! Halleluja!

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…

Hävda dina sociala rättigheter

1 Comment

  1. Oseriös artikel. Denna regering har liksom regeringar tidigare år sedan riksnormen infördes 1998 i stort sett följt inflationstakten när den fastställt riksnormen. En mer intressant fråga att ställa är varför riksnormen skiljer sig från Konsumentverkets beräkningar i centrala delar. Konsumentverket beräknar kostnaden för enbart livsmedel för 2023 till 3420 kr för personer 31-60 år medan den totala summan av personliga kostnader i riksnormen 2023 är 3490 kr. Men i riksnormen ingår ju också flera andra poster.

1 Trackback / Pingback

  1. Försörjningsstödet har urholkats – är lägre än Konsumentverkets beräkningar - Equal

Kommentarerna är stängda.