Vem tjänar på upphandlingen – verksamheter eller patienter?

Vem tjänar på upphandlingen – verksamheter eller patienter?
Vad är viktigast i en upphandling av vård? Att medborgarna får en vård de efterfrågar av god patientupplevd kvalitet? Foto: deliat (AdobeStock.com)

Historien om upphandlingen av ätstörningsvården i Stockholm ställer ett antal viktiga frågor. Svaren på dessa är inte jätteroliga.

Följ vår artikelserie ”Störd ätstörningsvård i Stockholm”!
Störd ätstörningsvård i Stockholm – upphandling minskade patienters valfrihet
– Mandos ifrågasatta metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
– Upphandling gav minskad valfrihet i ätstörningsvården
Äldre med ätstörning – ”ingen prioritering” och “Vad erbjuder Mando

Vad är viktigast i en upphandling av vård?  Att medborgarna får en vård de efterfrågar av god patientupplevd kvalitet? Eller att anbudsgivare behandlas lika?

Patienters rapporterade upplevelse av kvalitet eller verksamheternas egenrapporterade kvalitetsrapporter? I dagsläget väger det senare tyngre, trots att alla som t.ex. tittat närmare på §Socialstyrelsens Öppna Jämförelser vet att det är egenrapporterade friserade uppgifter som saluförs. Inte någon objektiv sanning.

Mycket pekar på att dagens upphandlingssystem av vård är mer inriktat på konkurrensneutralitet mellan affärsverksamheter än på patientupplevd kvalitet i vården. Patienterna och deras föreningar är ickeaktörer i upphandlingsprocessen, trots att de är ”slutkonsumenter” och faktiskt också finansiärer av vården. Genom att ha ett större fokus på företagen och det de lovar och lämnar ifrån sig, än på patienterna, har Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens Psykiatrienhet fått med sig ansvariga politiker på en upphandling som en stor andel av patienterna inte upplever som bra eller trovärdig. Trots detta framhärdar man i att kvaliteten har förbättrats på en rad punkter. Förvaltningen har rätt. Patienterna fel.

Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, lär vara svår att ändra på. Men till nästa upphandlingsomgång är ett rimligt krav från en patientrörelse som tar sig själv på allvar, en större och mer aktiv roll i upphandlingsprocessen.

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Följ vår artikelserie ”Störd ätstörningsvård i Stockholm”!
Störd ätstörningsvård i Stockholm – upphandling minskade patienters valfrihet
– Mandos ifrågasatta metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
– Upphandling gav minskad valfrihet i ätstörningsvården
Äldre med ätstörning – ”ingen prioritering” och “Vad erbjuder Mando