Skriften Quo Vadis av Filipe Costa

Skriften Quo Vadis

En kort tid efter att vi träffade Filipe Costa avled han. Med hans död har en stark röst och förespråkare för en annan sorts psykiatri försvunnit.

Ibland då stöter man på skrifter som trots att de har några år på nacken fortfarande känns rykande aktuella, och den här skriften “Quo Vadis” utav Filipe Costa som skrevs för 30 år sedan, det är en sån skrift. Quo Vadis, det betyder – Vart går du? Och han ställde frågan till Svenska Psykiatriska Föreningen som 1990 hade lämnat ett utlåtande där man var jätte-skeptisk till nedmonteringen utav institutionerna, mentalsjukhusen. Beckomberga, Långbro och allt vad de hette.

Han var en stor anhängare utav att man skulle stänga institutionerna och hitta en psykiatri som riktade sig emot människans och patientens liv mer än mot dess sjukdom som fallet är nu.

Här nedan kan du läsa hela skriften online eller ladda ner som pdf. Klicka på ikonen för fullskärm så blir det större och lättare att läsa. Mycket nöje!

Se intervjun med Filipe Costa