Artikelserie: Kvalitativ samtalsbehandling -bara för de med pengar"
”Psykiatri Södra följer nu exemplet från övriga verksamheter”

Psykiatri Södra Klinikchef Svante Nyberg
Som vi ser det är det ingen verksamhet som upphör. Vi gör en intern omorganisation som innebär att alla psykoterapeuter flyttar ut till våra olika öppenvårdsmottagningar. Foto: Privat, Equal

Svante Nyberg är klinikchef för Psykiatri Södra Stockholm. Han ligger bakom beslutet att lägga ner psykoterapienheten vid Rosenlund. Han svarade via mejl.

Varför har ni valt att lägga ner psykoterapimottagningen? Vilka vinster uppnår ni med nedläggningen?
”Som vi ser det är det ingen verksamhet som upphör. Vi gör en intern omorganisation som innebär att alla psykoterapeuter flyttar ut till våra olika öppenvårdsmottagningar. Det är en förändring som i korthet syftar till en förbättrad tillgänglighet till systematisk psykologisk behandling. Psykiatri Södra har sedan lång tid haft den lägsta andelen patienter som fått sådan behandling (Se Psykologisk behandling).

Psykiatri Södra följer nu exemplet från övriga verksamheter och placerar psykoterapeuterna i de allmänpsykiatriska teamen på övriga mottagningar. Alla tjänster finns kvar och kommer även i fortsättningen att användas för att utföra psykoterapeutisk behandling. Ärendet är behandlat enligt MBL, och kommer att vara genomfört per 31/8.”

Psykoterapimottagningen är, som jag förstår det, den sista samlade mottagningen för psykoterapi i Region Stockholms psykiatri. Man har använt sig av olika psykoterapeutiska metoder som metod– finns det nu inte en risk att all den samlade kunskapen försvinner och att gamla erfarna psykologer/psykoterapeuter ersätts av unga som bara får bedriva KBT (enligt gällande riktlinjer från SoS)?)

”Vad gäller innehåll i den psykoterapeutiska behandlingen beskrivs lämpliga metoder och behandlingsformer i särskilda processkartor för de olika diagnosgrupperna. Processkartorna gäller för alla verksamheter i SLSO-psykiatrin, och resultaten följs upp löpande. Det innebär att vi har och kommer att behålla en bredd i utbudet av olika terapimetoder.”

Redan nu är den psykiatriska vården i Stockholm helt dominerad av farmaka. Riskerar inte denna nedläggning att på sikt leda till ytterligare utarmning och likriktning av den psykiatriska vården i Stockholm?
”Slutligen vill jag säga att jag ogärna ställer behandling med farmaka i motsats till psykologisk behandling. Vår uppgift är att erbjuda den bästa tillgängliga behandlingen, och den ska individualiseras och utformas i samarbete med patienten. Jag resonerar gärna vidare om du önskar. Jag räknar också att frågan kommer att diskuteras på vårt brukarråd, där även Equal har en plats.”

Brukarrådet på Psykiatri Södra har, enligt deltagare i detta råd,  inte diskuterat nedläggningen av psykoterapienheten på något av sina möten. Frågan är vad som finns att diskutera om en redan nedlagd verksamhet?

Följ artikelserie: Kvalitativ samtalsbehandling -bara för de med pengar
Artikel 1/4: Den sista psykoterapienheten i den offentligt drivna vården i Stockholm läggs ner
Artikel 2/4: ”Psykiatri Södra följer nu exemplet från övriga verksamheter”
Artikel 3/4: Psykoterapi – bara för de med pengar!

Skribent Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Hävda dina sociala rättigheter

1 Comment

  1. Det är åt helvete med hela psykiatri södra! Motarbetar, undanhåller info och inget intresse överhuvudtaget. Har du en anhörig som envist gör allt för att bistå så blir det tvärstopp. Hur kan detta få pågå?
    Finns ingen som jobbar inom psykiatrin som vågar sätta ner foten? Lite obehagligt borde den oersonen klara!

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Den sista psykoterapienheten i den offentligt drivna vården i Stockholm läggs ner - Equal
  2. Psykoterapi – bara för de med pengar! - Equal
  3. Fick samtalsterapi - med fem neuroleptika i kroppen - Equal

Kommentarerna är stängda.