I Huddinge kräver soc sjukintyg från första dagen för redan sjukskriven – mitt i coronakrisen

I Huddinge kräver soc sjukintyg från första dagen för redan sjukskriven - mitt i coronakrisen
"...socialtjänster verkar vara så regelstyrda att de är inkapabla att tänka fritt, logiskt och agera på grundval av omsorg om personerna de arbetar med." Foto: © [Kzenon] / Adobe Stock

Trots giltigt sjukintyg kräver socialtjänsten i Huddinge ytterligare sjukintyg från första dagen för Ulla 61. Att hon tillhör en av riskgrupperna för Corona och borde sitta i karantän och att det allmänna budskapet från vården är att de behöver avlastning struntar socialtjänsten i.

Ulla, 61, har en lång rad sjukdomar och är som många andra långtidssjuka i vårt ”välfärdssamhälle” nekad sjukpenning av Försäkringskassan sedan länge. Ulla går därför på försörjningsstöd sedan över tio år. En av insatserna hon har är arbetsträning. Ulla vill arbetsträna och hålla igång sig själv så gott det går men ibland är hon för dålig för att orka. Hon blir av och till sjukskriven av vården. Som multisjuk tillhör hon dessutom en klar riskgrupp för corona och bör sätta sig i karantän. Man skulle kunna tro att socialtjänsten tog hänsyn till en person med Ullas svårigheter och det faktum att hon tillhör en riskgrupp – men inte. I ett skriftligt beslut som är odaterat och dessutom saknar information om att Ulla kan och hur hon ska kunna överklaga beslutet skriver man:

”När det kommer till den rådande situationen anseende Corona-smitta och planering har vi ingen information utifrån de rekommendationer att du inte kan delta på arbetsträningen. Om du har sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt till arbetsledare. Om du ej är sjuk förväntas du delta på arbetsträningen som vanligt. Det finns åtgärder som är vidtagna även inom den verksamheten du arbetstränar på. ”

”Utifrån din sjukfrånvaro den senaste tiden behöver du även från och med april 2020 inkomma med 1 dags intyg när du är frånvarande från din arbetsträning där det ska framgå aktuellt hälsotillstånd.”

Läs också…

Vården verktyg för disciplinering mitt i Corona

Detta är ju anmärkningsvärt redan som det är. En person som tillhör riskgruppen för Corona ska fortsätta att arbetsträna trots att det allmänna påbudet är att personer ur riskgrupperna ska gå i karantän. Eftersom socialtjänsten också verkar vilja stävja att en långtids- och multisjuk person har en hög korttidsfrånvaro kräver man sjukintyg från första dagen. Vill säga man kräver att en person som tillhör riskgrupperna för Corona ska uppsöka den plats i samhället där risken för smitta är som störst, nämligen en vårdcentrals väntrum och få ett sjukintyg som beskriver Ullas aktuella sjukdomstillstånd för dagen. Är det tarmsjukdomen? Är det värken i fötterna efter den misslyckade operationen, eller värk av fibromyalgin? Är det ångesten som kommer av den ständigt rullande depressionen? Denna disciplinering av bidragstagare ska vården låta sig bli ett verktyg i trots coronatider.

Vilket lagstöd har Huddinge för sina krav?

Det är anmärkningsvärt redan som det är men det är värre. Ulla har nämligen ett sjukintyg som är giltigt fram till den 30 april. Men socialtjänsten kräver trots detta alltså ytterligare sjukintyg.

Ulla har bett oss om hjälp och vi har nu ställt frågor till socialtjänsten i Huddinge.
Frågor av typen:
– Vilket lagstöd har ni för att kräva sjukintyg för en person som redan har sjukintyg?
– Vilket lagstöd har ni för att kräva förstadagsintyg över huvud taget?
– Vilket ansvar har ni för att inte tvinga personer som tillhör riskgruppen för corona att utsätta sig för smitta? 
Vi har ännu inte fått svar på våra frågor. Man hänvisar till sekretess.

Rädd för repressalier

Trenden är tydlig. Ekonomiskt bistånd på olika socialtjänster verkar vara så regelstyrda att de är inkapabla att tänka fritt, logiskt och agera på grundval av omsorg om personerna de arbetar med. Istället riskerar de människors liv och hälsa genom krav som är direkt smittfarliga.
Och Ulla då, hur är det med henne? Hon oroar sig för den ansvariga handläggaren ska ringa henne i veckan som kommer. Tänk om hon förlorar sitt försörjningsstöd eftersom hon sökt stöd av Equal. Så kan tankarna gå hos fattiga och sjuka i rätts- och välfärdsstaten Sverige 2020.

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

1 Comment

  1. Har jobbat där och kan intyga att det är en väldigt rutten organisation. Fel personer på fel positioner kan man säga. Beklagar den hårda behandling som Ulla och andra råkar ut för.

Kommentarerna är stängda.