Gatujuristerna hos Equal

Gatujuristerna
– Man vill bidra till ett rättssäkert samhälle där de som mest behöver hjälp och stöd också får det. Sedan är det också bra övning för oss som blivande jurister säger Celest Sjölin. Foto: Gatujuristerna

Sedan i början på mars har den ideella föreningen Gatujuristerna en arbetsgrupp hos Equal. Gruppen består av studenter på juristprogrammets senare terminer, som hjälper personer i social utsatthet reda ut juridiska problem och driva socialrättsliga processer. Syftet är dubbelt. Utsatta människor får kvalificerat juridiskt stöd. Framtidens jurister får praktisk övning i att möta klienter och att hantera egna ärenden.

Gatujuristerna är en sammanslutning av studenter från juristprogrammen i Stockholm och Uppsala. Sedan 2005 erbjuder Gatujuristerna gratis juridisk rådgivning till hemlösa och socialt utsatta i Stockholmsområdet. Verksamheten har dubblerats det senaste året och består idag av cirka 160 studenter och bedrivs på dagverksamheter för socialt utsatta i samarbete med Convictus, Stadsmissionen och Frälsningsarmén. Processgruppen är en ny satsning som lanserades på RSMH och oss på Equal under våren 2021. Celeste Sjölin är huvudansvarig för dessa grupper, och vice ordförande i Gatujuristernas styrelse.

Varför blir man aktiv i Gatujuristerna?

– Man vill bidra till ett rättssäkert samhälle där de som mest behöver hjälp och stöd också får det. Sedan är det också bra övning för oss som blivande jurister. Vi vill ju bli så bra som möjligt på vårt jobb. Vi lär oss oerhört mycket om klientbemötande, hur man får människor att känna sig sedda och respekterade. Men också det rent rättsliga, hur man reder ut vad man kan och borde göra för att hjälpa någon ta sig ut ur en knivig livssituation. Juristprogrammet är rätt bra på att hitta på realistiska frågeställningar, men det är mycket av det praktiska arbetet som man helt enkelt inte kan lära sig på campus.

Ni som är hos oss på Equal kallar er Processgruppen och ni har en lite annan inriktning än vad ni har på andra ställen. Kan du berätta om det?
– I vår vanliga rådgivning svarar vi på frågor, hjälper till att förklara myndighetsbeslut, ringer och pratar med socialsekreterare och hyresvärdar, skriver överklaganden… mycket av det gör vi på Equal också. Skillnaden ligger främst i att våra ordinarie rådgivare är på termin 3-9 och jobbar två-tre timmar var fjärde vecka, och deras klienter får ca 30 minuter var. Det räcker ofta, men vissa behöver mycket mer tid för att man ska kunna komma någonvart. Rådgivare på Equal är på termin 6-9, vi är på plats i tre timmar varannan vecka, och vi jobbar vidare utanför den tiden när det behövs. Därför kan vi ta ett större ansvar för klienten, och ta ett helhetsgrepp i ärenden som är invecklade och långvariga.

Varför startade ni Processgruppen, för det är väl något nytt för säsongen?
–Vi hade förhoppningar om att processgruppen skulle öppna för möjligheter att göra riktig nytta för klienter som har svåra ärenden, och det har det också. Det har varit enormt roligt och lärorikt, även om det finns saker som är lite svåra emellanåt, till exempel att få vår egen tid att räcka till mellan studier och jobb och så. Och vi har inte fått så mycket beslut och sådant tillbaka än. Det är så långa processer.

 
Vi har också varit i förvaltningsrätten i muntlig förhandling i två ärenden. Muntliga förhandlingar är ett hett tips för alla som vill överklaga ett förvaltningsbeslut. Domarna har svårare att säga nej om de har fått prata med en människa än om de bara har skriftligt material att ta ställning till.

Min kollega Melina Vounelakis och jag tog processgruppens första muntliga förhandling. Vi var där dels som stöd för klienten och dels för att komplettera klientens personliga berättelse med de juridiska grunderna för att bevilja klientens talan. Man kommer ju alltid på saker i efterhand som man hade kunnat göra lite annorlunda, men allt inräknat gick det faktiskt riktigt bra! Redan när vi kom ut ur rättssalen kände både klienten och vi att oavsett vad som hände så hade vi äntligen fått säga allt som behövde sägas. Beslutet kom efter en dryg vecka och jag fick det stora privilegiet att ringa klienten och berätta att vi hade vunnit bifall. Det var helt magiskt!


Gatujuristernas processgrupp finns att träffa hos Equal på Grindsgatan 37 en gång i veckan under terminerna. För att boka tid måste man förberätta lite om sitt ärende genom att kontakta Equal på
info@equalsthlm.se eller 0707-072029.

Anledningen till att man behöver berätta lite i förväg är att ärendena ska vara tillräckligt komplicerade för Processgruppen. Om du har mer avgränsade frågor och ärenden är du i stället välkommen till någon av Gatujuristernas rådgivningstillfällen. En komplett lista över Gatujuristernas rådgivningstider på olika verksamheter hittar du på www.gatujuristerna.com/kommande-radgivningstillfallen

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

1 Trackback / Pingback

  1. Gatujuristerna fick Katarina Taikon-priset - Equal

Kommentarerna är stängda.