Fortsatta inskränkningar av yttrandefriheten på Helix trots kritik från JO

Helix rättspsyk
JO gav Helix allvarlig kritik den 2020-02-11 för “ordningsregler som förbjuder viss muntlig kommunikation mellan patienter och innehav av journalhandlingar.” Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Trots att Helix fått kritik av Justitieombudsmannen under februari 2020 för inskränkningar av yttrandefriheten fortsätter Helix med dessa lagvidriga ordningsregler.

JO gav Helix allvarlig kritik den 2020-02-11 för “ordningsregler som förbjuder viss muntlig kommunikation mellan patienter och innehav av journalhandlingar.” (JO DNR 5634-2017)

Nya inskränkningar i maj 2020

Den nya händelsen inträffade på intagningsavdelningen H1 på Helix den 10/5 2020 – dvs exakt samma avdelning där den händelsen ägt rum som JO gett allvarlig kritik för. Vårdare uppger i journal i andrahandsuppgift att “Under helgen så har personalen uppmärksammat att han sprider ut sig bland patienterna och sprider sitt missnöje, diskuterar medicinering samt deras vård och juridiska situation.”

Läs också…

Rättspsykiatriska kliniken Helix Felmingsberg

Allvarlig kritik mot Helix från JO

Får en patient i rättspsykiatrin hjälpa en medpatient att förstå vad som står i hens journal? Nej, sade man på Helix intagningsavdelning 2017. Jo, säger JO i ett beslut avgivet i februari i år. Läs mer…

Tillsägelse mot patienten

Efterföljande samtal resulterar i en tillsägelse där skötaren framhåller att patienten bryter mot avdelningens riktlinjer och förhållningssätt.

Patienten har heller aldrig blivit tillsagd om dessa riktlinjer

Till saken bör också nämnas att patienten aldrig blev informerad att inskränkningar i yttrandefriheten var en del av “riktlinjer och förhållningssätt på avdelningen.”

Patientens helt lagliga agerande framhålls som negativt i förvaltningsrätten

Detta resulterar även i att patienten bedöms handla på ett “vård störande sätt” något som läkaren framhäver i sin ansökan varje gång patienten har förhandling i förvaltningsrätten. Patientens nya läkare har dock tagit bort denna formulering i sin ansökan till förvaltningsrätten.

Skribent: Alexander N
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Ingrepp mot patienters integritet på rättspsykiatri Helix - Equal
  2. IVO: Yttrandefriheten begränsades på Helix – kommer det bli någon ändring? - Equal

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.