Utsättning

Efter en tid, när du mår bra eller när psykofarmaka ger dåliga verkningar så är det aktuellt med att sluta medicinera. Psykofarmaka påverkar nerverna och hjärnan och när de tas bort, sättas ut som man säger, så betyder detta en förändring för hjärnan. Det kan då uppstå negativa effekter som gör att patienten blir sämre igen, så kallade utsättningsreaktioner, abstinensreaktioner. Det kan även vara så svåra utsättningsreaktioner så att det nästan blir omöjligt att sluta. Detta kallas ibland för fysiskt beroende.

Känsligheten för utsättningsreaktioner är olika för olika psykofarmaka och för olika personer, men det beräknas nu till exempel att cirka en fjärdedel av de patienter som får så kallade antidepressiva psykofarmaka får maximalt svåra utsättningsreaktioner och att de därmed är fysiskt beroende.

Det kan behövas en mycket långsam och försiktig utsättning av psykofarmaka, framför allt mot slutet och din läkare bör kunna hjälpa dig med detta. Om din ordinarie läkare inte ge dig hjälp med detta så kan du kräva att en specialist på utsättning kopplas in eftersom det ibland kan vara mycket svårt och ta lång tid. Kvarstående besvär som sämre minne, koncentrationsförmåga, psykisk överkänslighet och sämre sexualitet kan ibland kvarstå något eller några år efter utsättningen.

Ofta behövs det även ett samtalsstöd som hjälp att avsluta medicineringen med psykofarmaka. Det förekommer även att upplevelser som varit bortträngda dyker upp i medvetandet igen när  psykofarmaka blir utsatt och då kan de behöva bli bearbetade.  Det är av stort värde att ha en liten grupp närstående som kan följa vad som händer och ge behövligt stöd, både till dig men även i kontakt med vården. För att följa vad som händer under utsättningen av psykofarmaka behövs checklistan som prickas av regelbundet. Utsättningsreaktioner bör anmälas som misstänkta biverkningar.

Välkommen till
Equal -för ett jämlikt Stockholm

Vad söker du?

Equal erbjuder Stödboende i Älvsjö.

Just nu har vi lediga platser!

Du når oss via e-post på boendet@equalsthlm.se eller
Therece Teir 070-797 17 81 och
Anna Westman 070-327 17 80

QvinnoQraft är en öppen mötesplats för kvinnor i social utsatthet.

Du når oss via e-post på qvinnoqraft@equalsthlm.se, Jasmine Monmorgsdotter
076-404 98 97 eller
08-15 62 15

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter.
Hör av dig.

Telefontider: 09:00 – 12:00. Vid upptaget tala in ett meddelande så ringer vi upp eller skicka ett mejl till info@equalsthlm.se

Har du problem i mötet med socialtjänst, psykiatri eller beroendevård och känner att du behöver stöd. Vi kanske kan hjälpa till! Det kostar dig ingenting! Kontakta oss nu!

 

Kontakt: info@equalsthlm.se, 0707- 972029
För kvinnor kontakta:
qvinnoqraft@equalsthlm.se, 076-404 98 97

Våra nyheter!

Läs våra artiklar, krönikor, intervjuer rapporter och mycket mer.
starka nyheter

Gillar du det vi gör? Stötta oss genom att ge en gåva så kan vi hjälpa fler och skriva fler
artiklar/rapporter/krönikor/intervjuer. Swish till nr: 123 346 43 69

Innan du fortsätter ska du ange att du har läst och förstått följande:

Informationen på psykofarmakakollen.se, inklusive råd och rekommendationer, är att betrakta som ett allmänt utbildningsstöd. Den är inte avsedd att fungera som individuell medicinsk rådgivning, hälsorådgivning, för att ställa medicinsk diagnos eller behandla individuella problem.
Vi strävar efter att informationen på psykofarmakakollen.se är korrekt så långt det är möjligt.

Med detta sagt så ger vi inga garantier, och är inte ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommer då någon använder informationen på hemsidan som grund för olika beslut.