Du gamla du fria...
Krönikor

Du gamla du fria…

Du tysta du glädjerika sköna ….Vart är du nu Svea rike ?Vart är dina ängder gröna ?Och vill jag verkligen ens bo i Norden mer.Jag undrar. Hur utvecklades samhället.Människan.Är vi ens medvetna våra egna dumheter [Läs mer…]