Equals Träningsboende

Vi har lediga platser!

Kontakta oss för mer information:
boendet[@]equalsthlm.se, 070-797 17 81

Equal bedriver sedan 2007 ett Stödboende för personer med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa. Vi tar emot personer från hela Stockholms län. Vi har 13 möblerade lägenheter i Älvsjö som vi hyr ut åt personer som vill göra en positiv förändring från missbruk och beroende, psykisk ohälsa och kriminalitet till något annat och bättre. Det gör att vårt boende är alkohol- och drogfritt.

Equals boende bygger till stor del på frihet, delaktighet i sin egen process, ömsesidig tillit, eget ansvar och en vilja att göra en förändring. Vi som jobbar på boendet kallar oss för vägledare och har stor kunskap om hur samhället fungerar och inte fungerar.  Syftet med vårt boende är att man som boende skall komma en bit närmare en egen lägenhet eller boende i ännu friare form än vårt.

För att kunna bo hos oss måste du:
Ha kontakt med en socialtjänst som vill placera dig hos oss.
Ha bestämt dig för att vara nykter och drogfri (alkohol och droger).
Betala hyran i tid och följa boendets regler.
Stå i Stockholms bostadsförmedlings kö samt teckna hemförsökring
Sköta dina myndighetskontakter
Sköta hushållet och din egen hygien.
Hålla tider och avtal gentemot oss som jobbar i boendet.

Individuellt arbetssätt

Vi har inget ”program” eller ”metod” som vi arbetar efter. Istället arbetar vi helt individuellt med varje enskild boende. Varje boende har sin egen plan som syftar till förändring/förbättring för just den individen. Detta gör att vi kan fatta beslut som ser helt olika ut för olika boende gällande i princip alla frågor. Ibland kan man som boende uppfatta detta som orättvist. Vi menar att det inte är orättvist eftersom samma individuella synsätt gäller för alla.

Demokratiskt bemötande

Vi jobbar med öppenhet som grund. Alla beslut vi fattar angående olika boende skall kunna förklaras och försvaras öppet i diskussion. Den boende har rätt att veta vilka diskussioner som ligger till grund för att vi har fattat ett visst beslut. Den boende har också en självklar rätt att bli bemött av oss på ett respektfullt och känsligt sätt.

Öppenhet och kommunikation

Vi försöker att hålla dörren till kontoret öppen så mycket som möjligt. När dörren är öppen kan man komma in och ta en kopp kaffe eller småsnacka lite. Vi vill ha tät kontakt och närhet till den boende. Många problem, stora som små, har genom åren formulerats och diskuterats inne på vårt kontor. Ofta har vi kunnat hitta lösningar som håller, på dessa informella möten.  Mycket skratt brukar det också bli till på köpet.

Konkreta saker vi arbetar med på vårt Stödboende:

Struktur på livet (pärm)
Varje boende får en pärm. Den boende skall spara kallelser till möten, resultat från undersökningar, brev om skulder etc. i denna pärm. Detta som ett enkelt verktyg för att skapa kontroll över livet.

Skulder (öppna post)
För de som har problem med skulder och att man har slutat öppna sin post erbjuder vi att vi går igenom detta tillsammans. Vi sorterar räkningar och kravbrev för att den boende skall få överblick över skulderna. Detta underlättar och förkortar framtida kontakt med skuld-/budgetrådgivare.

E-leg, leg, mobilt bank-ID
Vi ser till att varje boende, om de inte redan har det, skaffar sig vanlig legitimation, e-legitimation och eller mobilt bank-ID. Vi kan också lära boende att använda denna för att betala räkningar i internetbank.

Vardagsekonomi
För de som behöver det bokar vi tid varje månad för att den boende skall få en rutin gällande vardagsekonomin. I denna del ingår att betala räkningar, deklarera, ordna med hemförsäkring, skickar in eventuell ansökan om ekonomiskt bistånd, osv.

Myndighetskontakter
Vi hjälper, vid behov, till att påminna om viktiga möten med olika instanser. Ibland medverkar vi på sådana möten

NADA- akupunktur
Ibland kan man känna drogsug, ångest eller oro. Då kan NADA- akupunktur (nålar på punkter i öronen) hjälpa. Vi erbjuder NADA- akupunktur för den som vill det.

Equals stödboende erbjuder:

  • Ett nära samarbete mellan socialtjänsten, den boende och oss.
  • Vi gör tillsammans upp en gemensam handlingsplan där alla inblandade parter deltar.
  • Vid eventuella återfall görs en ny planering i dialog med placerande handläggare på socialtjänsten.

Dina åtaganden som boende hos oss:

  • Betala hyran själv och i tid.
  • Vara drogfri, gäller även alkohol.
  • Anmäla sig till bostadsförmedlingen.
  • Teckna egen hemförsäkring.
  • Sköta hushållet och egen hygien.
  • Hålla tider och avtal gentemot oss som jobbar i boendet.

Hitta hit

Hitta till Equals boende