Gör om, Gör rätt!

SOCIALTJÄNSTEN MÅSTE HA HELHETSSYN!

Vinnare!

Carolina Kjellgren

Angelica Rönnlund

Fredrik Bergman

Roger

Erica Braun

Sjuk vård? – artikelserie

Många av oss vanliga dödliga medborgare har märkt hur svårt det blivit  att få en läkartid inom rimlig tid på vårdcentralen vi tillhör. Och om vi har flera hälsoproblem samtidigt, vilket ju är vanligt, så vägrar vårdcentralen att titta på dessa vid ett och samma tillfälle, utan vi får vackert boka tid för varje enskilt hälsoproblem. Detta leder självfallet till att det blir väldigt många människor som bokar upp väldigt många tider, vilket förlänger köerna.