Rättsligt stöd

Equal kan hjälp dig om du inte får hjälp eller är missnöjd med hjälpen du får. På Equal jobbar vi som sociala ombud och hjälper dig med myndighetskontakter. Du kan ringa till oss eller mejla. Om du bor i Stockholmsområdet kan vi även följa med dig på möten med socialtjänsten om du behöver det stödet.

Vi har också ett samarbete med organisationen Gatujuristerna. Den består av studenter från juristprogrammen i Stockholm och Uppsala. Sedan 2005 erbjuder de gratis juridisk rådgivning till hemlösa och socialt utsatta i Stockholmsområdet.

Föreningen Equal har under cirka 10 års tid arbetat med att fungera som Socialt ombud för personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Det handlar mycket om att förbereda och följa med till möten med socialtjänst, psykiatri eller beroendevård. Ibland handlar det om att göra ansökningar och överklaganden, allt för att människor ska få det de har behov av eller rätt till.

Har du problem i mötet med socialtjänst, försäkringskassan, psykiatri eller beroendevård och känner att du behöver stöd. Kontakta oss! Vi kanske kan hjälpa till! Det kostar dig ingenting!

Kontaktuppgifter till Socialt ombud:

Kvinnor och män
Dennis Aberos, 0764-148971, dennis.aberos@equalsthlm.se
Område: Socialrätt, psykiatri, rättspsykiatri, försäkringskassa.
Vardagar: Kl 10.00 – 14.00.

Per Sternbeck, 0707-972029, info@equalsthlm.se
Område: Socialrätt, beroende, psykiatri, psykofarmaka.
Vardagar måndag – torsdag: Kl 09.00 – 17.00.

Gatujuristernas processgrupp finns att träffa hos Equal på Grindsgatan 37 en gång i veckan under terminerna. För att boka tid måste man förberätta lite om sitt ärende genom att kontakta Equal på info@equalsthlm.se eller 0707-072029.

Om

Vi är en sammanslutning av studenter från juristprogrammen i Stockholm och Uppsala. Sedan 2005 erbjuder vi gratis juridisk rådgivning till hemlösa och socialt utsatta i Stockholmsområdet. Verksamheten har dubblerats det senaste året och består idag av cirka 160 studenter och bedrivs på dagverksamheter för socialt utsatta i samarbete med Convictus, Stadsmissionen och Frälsningsarmén. Processgruppen är en ny satsning som lanserades på RSMH och oss på Equal under våren 2021. Celeste Sjölin är huvudansvarig för dessa grupper, och vice ordförande i Gatujuristernas styrelse.

Rådgivning

Anledningen till att man behöver berätta lite i förväg är att ärendena ska vara tillräckligt komplicerade för Processgruppen. Om du har mer avgränsade frågor och ärenden är du i stället välkommen till någon av våra rådgivningstillfällen. En komplett lista över Gatujuristernas rådgivningstider på olika verksamheter hittar du på www.gatujuristerna.com/kommande-radgivningstillfallen

Läs artikeln om Gatujuristerna: Gatujuristerna hos Equal

Denna tjänst tillhandahålls av föreningen Equal -för ett jämlikt Stockholm.
Saknar du något som du tror skulle passa in på dessa sidor hör av dig till oss info(@)equalsthlm.se

Sjuk vård? – artikelserie

Många av oss vanliga dödliga medborgare har märkt hur svårt det blivit  att få en läkartid inom rimlig tid på vårdcentralen vi tillhör. Och om vi har flera hälsoproblem samtidigt, vilket ju är vanligt, så vägrar vårdcentralen att titta på dessa vid ett och samma tillfälle, utan vi får vackert boka tid för varje enskilt hälsoproblem. Detta leder självfallet till att det blir väldigt många människor som bokar upp väldigt många tider, vilket förlänger köerna.