Här kan du ladda ner allas presentationer från utbildningskonferensen

Equal, Jasmine monmorgdotter:
Ladda ner: Tolkningar av SoL

Eva Diesen Jurist och genusforskare: (Kommer snart)
Ladda ner: Hur behandlas det icke perfekta brottsoffret av rättsapparaten

Madeleine Sköld psykolog och psykoterpeut på Livsstilsmottagningen:
Ladda ner: Kan man ge traumabehandling till kvinnor med beroendeproblem

Equal, Per Sternbeck:
Ladda ner: Frid för kvinnor i särskild sårbarhet

Katarina Löven Skatteverkets personsäkerhetsgrupp:
Ladda ner: Hur ska man som myndighetsperson arbeta med sekretess och skyddade personuppgifter

Equal, Jasmine Monmorgsdotter:
Ladda ner: Hedersvåld och gängkriminalitet

Titta gärna på filmen om: Att inte vara ensam – En berättelse om våld och utsatthet