Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Konferense 8 dec

Välkomna till konferensen: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel! 8 dec kl 10.00 – 17.00

I Norge har patienter som vill det rätt till psykiatrisk vård utan mediciner.  I Tyskland ingår samtalsterapi som en väl utbyggd del av sjukvårdens vanliga behandlingar vis psykisk ohälsa. I Sverige bestämmer Socialstyreslen att medicinering är förstahandsval, trots en vacklande evidens, vid de flesta psykiatriska sjukdomstillstånd. Tillgången till läkemedelsfria behandlingar är minimal

Hur har det kunnat bli så här? Vilka konsekvenser får det för patienterna? Hur kan vi ändra situationen?

Program

(OBS: Tittar du in en mobil vrid mobilen till horisontellt läge så kan du se hela tabellen)

Tid: Föreläsare: Ämne:
10.00 – 10.30 Per Sternbeck, föreningssekreterare Equal Hur har det sett ut historiskt? Psykofarmaka i Sverige
Psykisk ohälsa i Sverige – statistisk bakgrund
10.30 – 11.00 Petra Jonvallen, Riksrevisionen Föredrag Riksrevisionens rapport från 2016:
”Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?”
11.00 – 12.00 Stephan Hau, Professor i psykologi Stockholms universitet Om kritiken mot Socialstyrelsens riktlinjer och varför det som är möjligt i Tyskland vad gäller samtalsbehandling tycks vara omöjligt i Sverige.
Lunch Lunch Lunch
13.15 – 13.45 Ewa Sjöholm, Administratör och medskapare till stödgruppen Fri från Psykofarmaka på Facebook Egna, och andra patienters erfarenheter av mötet med sjukvården, problem med samt utsättning av psykofarmaka.
13.45 – 14.45 Jan- Magne Sörensen, Ordförande i norska patientföreningen Hvite Örn Vad ledde fram till den norska lösningen där varje landsting har en skyldighet att erbjuda patienter som vill det medicinfri psykaitrisk vård? Hur har det utvecklat sig?
 14.45 – 15.30 Hanna Lundblad från ”Det utvidgade terapirummet” Familjesammanhang som befriar. Samtal om effektiva alternativ till psykofarmaka
15.30 – 16.15 Panelsamtal: Hur går vi vidare? Internationellt byggs nu nätverk av organisationer och personer för att få till en annan psykiatri. Är det dags att alla som kämpar för fler alternativ i psykiatrisk vård i Sverige nu börjar kämpa tillsammans? Hur ska det gå till?
Avslutning Per Sternbeck Sammanfattning
Fritt inträde men man måste anmäla sig på info@equalsthlm.se eller telefon: 0707-972029
Datum: 8 dec
Tid: 10.00 – 17.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen
Arrangör: Föreningen Equal och RFHL Uppsala