Konferens: Rätten till medicinfrivård vid psykisk ohälsa

I takt med ökande förskrivningen av psykofarmaka höjs röster från både myndigheter och bland allmänheten om ökat patientinflytande och om ökad valfrihet gällande behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa i Sverige.

I syfte att inspirera och sprida kunskap om alternativ till dagens farmakologiska behandlingar vid psykisk ohälsa arrangerar Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) konferensen “Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. Bland talarna på konferensen finns;

  • Göran Högberg, psykiater och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, Sverige
  • Jan-Magne Sörensen, ordförande i patient och intresseorganisationen Hvite Örn, Norge
  • Mette Ellingsdalen, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, Norge
  • Magnus Hald, psykiater och avdelningschef, Universitetssjukhuset Tromsö, Norge
  • Ole Andreas Underland, Hurdalsjöens Recoverysenter, Norge

Moderator för konferensen är Åsa Nilsonne, psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Tid & plats
Konferensen äger rum lördagen den 28 mars 2020 kl. 09.00-17.00 på ABF-huset (Sveavägen 41) i Stockholm.

Om FAP
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till bättre folkhälsa i Sverige.