Missnöjd med IVO?

IVO, Inspektionen för vård och omsorg är granskningsmyndighet för vården och socialtjänsten. Men många personer som anmäler blir besvikna över utslaget. Vi planerar att göra en artikelserie om IVO som granskar den granskande myndigheten. I det arbetet skulle vi vilja komma i kontakt med personer som gjort anmälningar och höra vad man tycker och vad man fått ut av sin anmälan.

Hör gärna av er till: info@equalsthlm.se eller ring: 0707-972029.
Det är Per Sternbeck som svarar på bägge kanalerna.