Systemhotande brottslighet när systemet begår brott!

Ett väntrum på socialtjänsten
Personen ansöker också muntligt om nödbistånd och när beskedet om detta skall förmedlas ropar ansvarig person högt ut i rummet fullpackat med människor om vem det var som ansökte om nödbistånd (brott mot rätten till sekretess).Foto: AdobeStock.com

Om en grupp människor sluter sig samman och begår brott kallas denna brottslighet systemhotande. Om en myndighet och dess medarbetare bestämmer sig för att inte följa lagen i sina åtaganden mot medborgare kallas denna verksamhet inte för systemhotande. Hur kan det komma sig att två företeelser som är så lika behandlas helt olika av rättsväsende och av media?

En hemlös person i Borås tar hjälp av en vän och ringer oss för rådgivning. Han förlorade jobbet, efter det bostaden och har sovit runt hos kompisar under en längre tid. Nu börjar kompisarna att sova hos ta slut. Pengarna är slut sedan länge. Han ser ingen väg ur sin situation och har utvecklat starka känslor av hopplöshet och depression. Under den här tiden har han sökt hjälp av ekonomiskt bistånd på socialtjänsten i Borås vid tre tillfällen men alla gånger blivit avfärdad – för att han inte lyckats lämna in de handlingar socialtjänsten kräver.

Söker ekonomiskt bistånd för fjärde gången – och misslyckas igen

Jag ber honom försöka ytterligare gång och ger honom råd och tips om hur han kan säga och agera, vilka lagrum som gäller och vad soc måste göra om de följer lagen. Han gör ett nytt försök. Med exakt samma resultat. Soc avfärdar honom och säger att han måste komma in med en rad handlingar i pappersformat innan de kan utreda hans rätt till bistånd. När han säger att han inte klarar av att få ut alla handlingar för att han inte vet hur man gör och behöver hjälp med detta nekar de honom denna hjälp. När hans vän frågar om uppkopplad dator och fungerande skrivare hänvisas han någon annanstans för deras skrivare är trasig och datorn är det krig om bland de som ansöker. Resultatet blir att han inte får något ekonomiskt bistånd – vilket naturligtvis är meningen med det hela.

Socialtjänstens rutiner leder till brott mot ett antal lagar

Genom detta rutinmässiga agerande har socialtjänsten i Borås brutit mot ett antal lagar:
De har givit honom ett negativt förhandsbesked genom att inte ge honom möjlighet att lämna in en ansökan om ekonomiskt bistånd (bryter mot socialtjänstlagen).
De nekar att ge honom hjälp så att han ska kunna lämna in en ansökan trots att han ber om det. (brott mot förvaltningslagens serviceplikt).
De kräver att han ska lämna in ansökan och handlingar i pappersform, något annat tar de inte emot. (bryter mot förvaltningslagen som anger att man kan lämna in ansökningar muntligt, elektroniskt eller i pappersform).
Hela dialogen om allt detta sker i receptionen inför öppen ridå bland andra hjälpsökande. Personen ansöker också muntligt om nödbistånd och när beskedet om detta skall förmedlas ropar ansvarig person högt ut i rummet fullpackat med människor om vem det var som ansökte om nödbistånd (brott mot rätten till sekretess).

Myndigheter få begå brott – ingen bryr sig

På ett enda vanligt besök har en socialtjänst brutit mot fyra lagar i mötet med en utsatt medborgare. Och så här ser det ut på snart sagt vare socialtjänst i landet. Man har satt lagbrott i system därför att det passar det egna arbetssättet och den egna ekonomin att hålla människor ifrån sig.  Detta borde ses som ett stort problem av så kallade rättsvårdande myndigheter, men gör det inte. I stället är den förhärskande synen hos politik, domstolar och granskningsmyndigheter, att alla myndigheter och dess tjänstepersoner vill gott och följer lagen. Därför utdöms inte sanktioner mot felande myndigheter, därför har man avskaffat tjänstefelet, därför har man infört ett system som innebär att det i praktiken råder ansvarsfrihet och straffrihet för myndigheter och personer som jobbar i dessa.  Vad gör det med synen på myndigheter hos medborgarna om de bryter mot lagen? Varför ska medborgare följa lagen – om myndigheter inte gör det? Om medborgare som bryter mot lagen straffas men myndigheter som bryter mot lagen inte gör det – hur påverkar det, det allmänna rättsmedvetandet?

Hela det politiska systemet är ense om hårdare tag mot de medborgare som bryter mot lagen och som begår systemhotande brottslighet. Hela det politiska systemet är helt ointresserat av när systemet bryter mot lagen och utför livshotande brottslighet mot enskilda medborgarna. Det är uppenbart skillnad på folk och folk i det som en gång kallades världens mest jämlika land.

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

Ett litet barn håller i ett piller.
lvu-kampanj