Mirakel i den sociala nedrustningens tid!

Socialtjänst handläggare med gloria
"om ni någon gång går in på ett socialkontor och ser en handläggare med gloria kring huvudet vet ni att Kongregationen för helgonförklaringsprocesser har fattat ett beslut." Foto: AdobeStock.com (montage)

Ett mirakel eller under är en oväntad och uppseendeväckande händelse som inte kan förklaras med enbart naturliga processer. Ett mirakel betraktas ofta som ett övernaturligt eller ett Gudomligt ingripande. Det är helgon som utför dessa mirakel.

Några som sysslat mycket med mirakel och skrivit om det är den katolska kyrkan som också utser helgon enligt en särskild process. Sä här skriver man på sin hemsida:

För att godkänna ett mirakel – vilket görs av Kongregationen för helgonförklaringsprocesser i Vatikanen – krävs att man kan visa att miraklet skedde på just den persons förbön, vilken man prövar för helgonförklaring.”. En person som blir helgonförklarad får bland annat avbildas med en gloria runt huvudet.

Villkor för att ett mirakel ska vara just ett mirakel är:

 • Bevis för förekomst av allvarlig sjukdom eller sjukdomstillstånd innan miraklet ägde rum.
 • Bevis för tillfrisknande och botande.
 • Bevis för fullständigt tillfrisknande och botande.
 • Bevis för direkt tillfrisknande och botande, dvs att tillfrisknande och botande inte var en naturlig del av läkandeprocessen för sjukdomen eller sjukdomstillståndet.
 • Bevis för att tillfrisknandet och botandet skedde utan medicinska eller kirurgiska ingrepp.
 • Bevis för varaktighet, dvs att tillfrisknandet och botandet är fullständigt och bestående. Tidsramen här kan vara upp emot 5-10 år i vissa fall.”

I Stockholm har det under den senaste skett en rad mirakel som vi på Equal anser inte har uppmärksammats i tillräckligt hög grad. Några exempel:

B är 65+. Han har missbrukat amfetamin sedan han var nio. Sedan lyckades han vara drogfri i tre månader och då anser hans socialtjänst att han inte lägre har beroendeproblem, att han är frisk, och därför behöver han ju heller inte ha någon hjälp med bostad. Detta är ju en uppseendeväckande händelse!

V, 27, har varit hemlös i tio år, kraftigt våldsutsatt och har en helt utvecklad PTSD. Hon  bott på ett stödboende men inte klarat av att betala hyran trots hjälp av boendestöd. Hon ska därför avhysas. När hon ansöker om ett stödboende förklarar socialpsykiatrin i hennes stadsdel att hon plötsligt inte har något stödbehov alls och beviljar henne inte stödboende. Detta är ju en oväntad, på gränsen till övernaturlig händelse!!

G, 38 har utnyttjats sexuellt av sina föräldrar, sålts av sina föräldrar till män som vill ha sex med småflickor, sedan misshandlats och hållits inlåst i år av en man. Hon har utvecklat svår PTSD med svåra dissociativa symtom där hon delats upp och styrs av inre persondelar som bl.a. förbjuder henne att äta. Hon har varit placerad på olika stödboenden under stora delar av sitt liv men behöver nu inget stöd alls, menar socialpsykiatrin, förutom lite hemtjänst. Här måste det ha skett ett Gudomligt tillfrisknande!!!

I länder mer religiösa än Sverige är det i kyrkan och bland djupt religiösa människor mirakel sker och helgon skapas. I Stockholm tycks det alltså vara väldigt vanligt bland socialtjänsten. Equal har sökt kontakt med Kongregationen för helgonförklaringsprocesser för att påtala detta fenomen, men ännu har vi inte fått någon reaktion.

Elaka tungor mässar att de mirakel vi gett exempel på ovan är en frukt av, inte socialtjänstens starka gudstro och helighet, utan på att de styrs av en riktning inom många västerländska samhällen kallad ”Be Sparing” som utgår från Matteus 13:12,  ”Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.” Man kan välja att Tro eller Tvivla på Mirakel. Men om ni någon gång går in på ett socialkontor och ser en handläggare med gloria kring huvudet vet ni att Kongregationen för helgonförklaringsprocesser har fattat ett beslut.

Skribenter Per Sternbeck
0700 387 166
info@equalsthlm.se

Läs också…

Socialtjänsten i Botkyrka vräker våldsutsatt kvinna från skyddat boende efter tre år
Socialtjänsten i Farsta struntar i individuell bedömning – trots lagkrav

Hävda dina sociala rättigheter

1 Comment

 1. Intressant med en religiös vinkling på den nya tidens socialtjänst och dess medarbetare. Jag tänker att det finns två sidor av alla mynt. Om det finns en Gud så Finns det även en Satan. Och det påstås att vi inte kan hålla oss neutrala i valet att antinge tjäna den ene herren eller den andre.
  Så om Du ser en tjänsteman eller politijer med horn i pannan även efter Halloween så vet Du vilken kraft som de tjänar och tillber.
  Hans Johansson

1 Trackback / Pingback

 1. Anna och hennes nyfödda barn vägras bostad i Haninge kommun - Equal

Kommentarerna är stängda.