Kansli

Adress: Grossistvägen 4,
125 30 Älvsjö
Mejl: info@equalsthlm.se
Telefon: 070-7972029

Föreningssekreterare
Per Sternbeck
info@equalsthlm.se
070-7972029

Webbansvarig/Medlemsansvarig
Thomas Hultgren
thomas.hultgren@equalsthlm.se

QvinnoQraft

Adress: Grindsgatan 37,
118 57 Stockholm
Telefon: 08-640 57 91
mejl: qvinnoqraft@equalsthlm.se

Verksamhetsansvarig
Jasmine Monmorgsdotter
Telefon: 076-404 98 97
jasmine.qq@equalsthlm.se

Öppettider
Måndag: 10.00 – 17.00
Tisdag: 12.00 – 20.00
Onsdag: 10.00 – 17.00
Torsdag: 12.00 – 20.00
Fredag: 10.00 – 17.00

Equals Boende

Adress: Grossistvägen 4,
125 30 Älvsjö
boendet@equalsthlm.se
Telefon: 08-86 17 80

Verksamhetsansvarig
Therece Teir
Telefon: 070-797 17 81
therece.teir@equalsthlm.se