Konferens den Lördag 17 feb kl 10.00 - 17.00

Deprimerade

unga

Vilken vård?

Konferens den Lördag 17 feb kl 10.00 - 17.00

Deprimerade

Unga

Vilken vård?

Välkommen till en konferens om framtiden för ungas hälsa

Psykiatrin ger närmast rutinmässigt antidepressiva till unga som inte mår bra. Forskningen visar att de inte hjälper och att biverkningarna är många. Är det inte dags att Sverige börjar använda den breda palett av beprövade och uppskattade metoder, tekniker och terapier som man redan använder i de flesta andra jämförbara länder?

Sverige ligger efter. Och det är riktlinjer från svenska barnpsykiatriska föreningen (SFBUP) och Socialstyrelsen som gör att vi ligger efter.

Likriktningen måste bort. Det är dags för en psykiatri där unga får välja mellan många olika behandlingsmetoder!

Plats: Triangelkyrkan i Enskede Stockholmsvägen 18
Datum: Lördag 17 februari 2024
Tid: kl 10.00 – 17.00
Frilvilligt inträde: 100 kr. Swisha till nr 123 346 43 69.  OBS!  Om du inte kan komma ber vi dig att avanmäla dig senast 3 dagar innan annars debiteras du 100kr.

Gå med i Facebookgruppen: Deprimerade unga. Vilken vård? Här finns underlag och debatt kring konferensens tema och för fortsatt diskussion efter konferensen.

Program: Ladda ner programmet (PDF)

Per Sternbeck

Verksamhetschef Equal

Inledning

Göran Högberg

barnpsykiatrer, allmänpsykiater, medicine doktor, legitimerad psykoterapeut

göran högberg

Vad visar forskningen om antidepressiva till unga?
Genomgång av vad forskningen säger om effekt, biverkningar och risk för antidepressiva till unga. Har riktlinjerna utformats på felaktig grund?

Walter Kalmaru

författare till boken “Det stora sveket”

Porträtt på Walter Kalmaru

”Det stora sveket”
Med boken ”Det stora sveket”  som utgångspunkt redovisas ur ett anhörigsperspektiv det bristande engagemanget, inkompetensen, arrogansen och nonchalansen hos ansvariga vårdgivare – ett förhållande som fick dödliga konsekvenser.

Sven Román

barn- och ungdomspsykiater

SSRI-behandling: hur genomförs den i Sverige och vad är mina egna erfarenheter av behandlingen?

Erfarenheter från arbete i 11 av Sveriges 21 regioner och jämförelse med Norge. Om information och kommunikation med föräldrar och barn kring förskrivning av SSRI.

Karin Rågsjö

Riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson för vänstern.

Vänsterpartiets syn på psykiatri för barn och unga.

Lunch
13.00 – 14.00

Eva Henje

Professor i barnpsykiatri i Umeå

Vad neurovetenskap och traumaterapi lärt oss om depression hos unga

Gunnar Bohman

Med.dr. Leg psykolog, leg psykoterapeut. 

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa?

I Sverige omfattar vården vid psykisk problematik i huvudsak psykofarmaka samt i viss mån korta självhjälpsinsatser (kort- KBT, Internet-KBT). Andra typer av psykoterapier, erbjuds sällan eller inte alls (förutom för de som har egna ekonomiska resurser). Är detta det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att hjälpa människor med psykiska svårigheter – eller finns andra och bättre alternativ?

Hanna Larson

är ordförande och grundare av föreningen Psynlighet, före detta patient och numera läkarstudent.

När psykofarmaka hindrar tillfrisknande – ett patientperspektiv

Peter C. Gøtzsche

Peter Götzsche, Professor emeritus and Director, Institute for Scientific Freedom, Copenhagen

Varför använda depressionspiller till barn och unga, som fördubblar risken för suicid, när psykoterapi halverar risken för suicid?

Sammanfattning av dagen

Talarna gör korta framtidsinriktade sammanfattningar

Arrangör:
Equal – För ett jämlikt Stockholm

Har du frågor kontakta: thomas.hultgren@equalsthlm.se

Konferensen var väldigt lyckad!

Den 17 ferbrurari 2024 hade vi konferensen “Deprimerade unga. Vilken vård?”  i Triangelkyrkan i Enskede. Det blev en väldigt lyckad konferens med bra uppslutning och intressanta talare med intressanta föredrag.

Gå med i Facebookgruppen “Deprimerade unga. Vilken vård?” där kan du fortsätta diskussionen, ställa frågor, läsa talarnas powerpoints och senare även se en videoupptagning av konferensen. 

Sjuk vård? – artikelserie

Många av oss vanliga dödliga medborgare har märkt hur svårt det blivit  att få en läkartid inom rimlig tid på vårdcentralen vi tillhör. Och om vi har flera hälsoproblem samtidigt, vilket ju är vanligt, så vägrar vårdcentralen att titta på dessa vid ett och samma tillfälle, utan vi får vackert boka tid för varje enskilt hälsoproblem. Detta leder självfallet till att det blir väldigt många människor som bokar upp väldigt många tider, vilket förlänger köerna.