Hävda dina
sociala rättigheter

Hävda dina social rättigheter är en guide för dig som hamnat i fajt med t ex socialtjänsten, försäkringskassan, psykiatrin, beroendevården och andra myndigheter.

Var börjar du?

Du behöver hjälp av något slag, kanske behöver du ansöka om ekonomiskt bistånd eller så behöver du överklaga ett avslag du fått från socialnämnd eller försäkringskassa. Här får du hjälp att komma igång.

Så företräder du
dig själv och andra

Innehåll: Här hittar du all information du behöver för att t ex skriva en ansökan, och överklaga beslut. Vi berättar vad en ansökan eller överklagan ska innehålla, och hur det går till att ansöka/överklaga.

Bostad vid hemlöshet
i Stockholm

Innehåll: : Information om vem du ska kontakta om du är hemlös, boenden för hemlösa i Stockholm, Stockholms tak-över-huvud garanti, och förtur vi hot eller våld.

Bostad vid hemlöshet

Innehåll: Övergripande information om vad som gäller om du är hemlös, vad Socialtjänstlagen säger, våld i nära relationer, om bistånd vid akut hemlöshet och krav från socialtjänsten.

Ekonomiskt bistånd

Innehåll: Försörjningsstöd, boendekostnader, livsföring i övrigt, skälig levnadsnivå och mycket mer.

Försäkringskassan

Innehåll: Sjukpenning, sjukersättning, läkarintyg, medicinskt underlag och nedsatt arbetsförmåga, DFA-kedja, ”normalt förekommande arbete”

Rättsligt stöd

Innehåll: Här hittar du information om våra Sociala ombud samt om Gutujuristerna.

Denna tjänst tillhandahålls av föreningen Equal -för ett jämlikt Stockholm.
Saknar du något som du tror skulle passa in på dessa sidor hör av dig till oss info(@)equalsthlm.se