Equals Träningsboende

Hitta hitVi erbjuderDina åtaganden

Equal bedriver sedan mars 2007 ett träningsboende för personer med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa. Vi har 13 lägenheter i Älvsjö som vi hyr ut åt människor som vill göra en positiv förändring från missbruk och beroende, psykisk ohälsa och kriminalitet till något annat och bättre. Det gör att vårt boende är alkohol- och drogfritt.

Equals boende bygger till stor del på frihet, delaktighet i sin egen process, ömsesidig tillit, eget ansvar och gemenskap. Vi som jobbar på boendet kallar oss för vägledare och har lång erfarenhet av att arbeta med människor som har beroenden och psykisk ohälsa av olika slag. Vi har stor kunskap om hur samhället fungerar och inte fungerar. Vi har bra koll på behandlingar och dessutom på olika sociala rättigheter. Syftet med vårt boende är att man som boende skall komma en bit närmare en egen lägenhet eller boende i ännu friare form än vårt.

Individuellt arbetssätt

Vi har inget ”program” eller ”metod” som vi arbetar efter. Istället arbetar vi helt individuellt med varje enskild boende. Varje boende har sin egen plan som syftar till förändring/förbättring för just den individen. Detta gör att vi kan fatta beslut som ser helt olika ut för olika boende gällande i princip alla frågor. Ibland kan man som boende uppfatta detta som orättvist. Vi menar att det inte är orättvist eftersom samma individuella synsätt gäller för alla.

Hjälp till självhjälp

En annan bärande princip är ”hjälp till självhjälp” – vill säga vi hjälper boende att göra saker själva för att den boende så småningom ska greja att klara det utan stöd av oss eller någon annan.

Demokratiskt bemötande

Vi jobbar med öppenhet som grund. Alla beslut vi fattar angående olika boende skall kunna förklaras och försvaras öppet i diskussion. Den boende har rätt att veta vilka diskussioner som ligger till grund för att vi har fattat ett visst beslut. Den boende har också en självklar rätt att bli bemött av oss på ett respektfullt och känsligt sätt.

Stor tillgänglighet – öppen dörr

Huvudregeln är att dörren till kontoret står öppen och när dörren är öppen kan man komma in och ta en kopp kaffe eller småprata lite. Vi vill ha tät kontakt och närhet till den boende på den boendes villkor

Saker boendet kan/skall arbeta med allt efter den boendes behov och önskemål:

Man bor hos oss frivilligt och man gör bara nedanstående saker tillsammans med oss om man vill det.

Struktur på livet (pärm)

Varje boende får en pärm. Den boende skall spara kallelser till möten, resultat från undersökningar, brev om skulder etc. i denna pärm. Detta som ett enkelt verktyg för att skapa kontroll över livet.

Skulder (öppna post)

För de som har problem med skulder och att man har slutat öppna sin post erbjuder vi att vi går igenom detta tillsammans. Vi sorterar och försöker göra en skuldförteckning för att den boende skall få överblick över skulderna. Detta underlättar också framtida kontakter med skuld-/budgetrådgivare.

E-leg, leg, mobilt bank-ID

Vi ser till att varje boende, om de inte redan har det, skaffar sig vanlig legitimation och e-legitimation. Vi kan också lära boende att använda denna för att betala räkningar i internetbank.

Betala räkningar

För de som behöver det bokar vi tid varje månad för den boende skall få in en rutin att betala räkningar.

Bibehålla och vårda kontakter med myndigheter och anhöriga

Att skapa och/eller bibehålla kontakter med myndigheter och anhöriga är centralt och en viktig del av vårt arbete. Om man inte längre vill ha kontakt ska vi försöka medverka så att det blir riktiga avslut på kontakterna. Det är vanligt att kontakter avslutas med olika människor, instanser och myndigheter genom att man slutar dyka upp på möten. Det blir då diffust och riskerar att uppfattas som ännu ett misslyckande. Avslutar man en kontakt med ett samtal behöver det inte uppfattas som som samma misslyckande utan man var överens om att detta var det bästa just nu. Inom ramen för detta påminner vi om ansökning till FÖS varje månad.

NADA- akupunktur

Ibland kan man känna drogsug, ångest eller oro. Då kan NADA- akupunktur (nålar på punkter i öronen) hjälpa. Vi erbjuder NADA- akupunktur för den som vill det.

Samtal

Om man vill kan man ha samtal om i princip vilka ämnen man vill med oss. Vi pratar mycket om hälsa, relationer, föräldraskap, mående, problem, men naturligtvis också om alla roliga grejer som händer i ett liv. Vi har tystnadsplikt och för inte saker vidare till andra, om vi inte måste enligt lagstiftning (oro för att ett barn far illa).
Är du intresserad kan du boka in dig på ett infomöte hos våra vägledare. För att komma på tal om lägenhet krävs att du har kontakt med en placerande myndighet/socialtjänsthandläggare. Kontakta oss på boendet@equalsthlm.se eller ring oss på telefon 070-797 17 81 eller 070-7972029

Equals träningsboende erbjuder:

  • Ett nära samarbete mellan socialtjänsten, den boende och oss.
  • Vi gör tillsammans upp en gemensam handlingsplan där alla inblandade parter deltar.
  • Vid eventuella återfall görs en ny planering i dialog med placerande handläggare på socialtjänsten.

 

Dina åtaganden som boende hos oss:

  • Betala hyran själv och i tid.
  • Vara drogfri, gäller även alkohol.
  • Anmäla sig till bostadsförmedlingen.
  • Teckna egen hemförsäkring.
  • Sköta hushållet och egen hygien.
  • Hålla tider och avtal gentemot oss som jobbar i boendet.

 

Hitta hit

Hitta till Equals boende