Utan anhöriga – självmord. Om en vanlig patient i Stockholms psykiatri

Snack i backen

Avsnitt 10 – Vi fortsätter med tema psykiatri där vi i del två får träffa Karin, Annette och Micke som berättar om deras upplevelser i mötet med psykiatrin i Stockholm. Vi får höra hur det är att bollas runt mellan olika instanser och hur man som anhörig ofta blir den som får ordna med det praktiska.