Snack i backen: Våld i nära relation

Snack i backen

I avsnitt 3 samtalar vi om att våld i nära relationer drabbar… och det drabbar oavsett var på samhällsstegen man befinner sig. Att få skydd och hjälp tycker vi är självklart, men är det verkligen det om man råkar vara beroende av narkotika, alkohol eller piller? 90 % av de kvinnor som lever i missbruk är på olika sätt våldsutsatta men det finns bara en kvinnojour som tar emot dem – Qjouren i Stockholm. Qvinnoqulan i Stockholm är en annan verksamhet som möter våldsutsatta kvinnor.

Här kan du läsa artikeln om Kristina Weigels granskning om det dödliga våldet mot kvinnor i sverige…