Snack i backen: Prolog om RFHL Stockholm

Snack i backen

Sedan detta avsnitt gjordes har mycket hänt. Vi har bytt namn till Equal -För ett jämlikt Stockholm. QvinnoQulalna heter nu QvinnoQraft. Projektet Qrut ligger inte längre under oss. Projektet Patientcoacher är avslutat.
I avsnitt 1 pratar vi om vad RFHL Stockholm är, våra verksamheter, Boendet, QvinnoQulan samt våra projekt Qrut, Patientcoacher och mycket mer intressanta ämnen.