Snack i backen
Podden Snack i backen

Snack i backen: Prolog om RFHL Stockholm

oktober 11, 2015

Sedan detta avsnitt gjordes har mycket hänt. Vi har bytt namn till Equal -För ett jämlikt Stockholm. QvinnoQulalna heter nu QvinnoQraft. Projektet Qrut ligger inte längre under oss. Projektet Patientcoacher är avslutat. I avsnitt 1 [Läs mer…]

1 2 3