QvinnoQraft

Att inte vara ensam
-en berättelse om våld, utsatthet och att strida för sina rättigheter

Den här filmen har vi på Equal gjort för att berätta om hur det kan gå till när en kvinna med bakgrund av missbruk och kriminalitet söker skydd för att ta sig ifrån en våldsam relation. Vad det faktiskt innebär när myndigheter sätter sig på tvären trots att man bara vill ta sig så långt bort från sin förövare som möjligt för att få kännas sig trygg och kunna leva ett liv utan våld, hot och droger. Det kunde gått hur fel som helst och bara blivit enn nummer i statistiken av mördade kvinnor i nära relationer om inte stödet från de ideella organisationer funnits.

Våra öppettider

Måndag, Onsdag, Fredag 10.00 – 17.00 Tisdag, Torsdag 12.00-20.00

Om du vill ha info om vad som händer på QvinnoQraft i veckorna så ska du hålla koll på vår facebooksida!

Kontakta oss

Telefon: 08-640 57 91 – Mejl: qvinnoqraft@equalsthlm.se

Vi finns för dig

Du som vill ta dig ur ett missbruk eller en kriminell livsstil
Du som har substutionsbehandling (t.ex subutex eller metadon) eller andra legalförskrivna läkemedel
Du som lever eller har levt i en destruktiv eller våldsam relation
Du som söker gemenskap och sammanhang, då är vi något för dig

Har du hamnat mellan stolarna?

Behöver du uppbackning i kontakten med olika myndigheter, allt från socialtjänst, kriminalvård till landsting och arbetsförmedling. Vi följer med dig som stöd i samtalet.
Vi har ett nära samarbete med olika jurister och advokater som hjälper till vid behov.

Vi är ingen myndighet

Vi som arbetar i verksamheten har egen lång erfarenhet av att ta oss ur missbruk, kriminalitet, destruktiva relationer och utanförskap.


Fyra grundtankar

Kamratskap och systerskap
Många kvinnor som har slutat med droger upptäcker att de inte har några väninnor – att det bara finns nära relationer till män. Ensamheten och utanförskapet gör sig gällande.

På QvinnoQraft fokuserar vi mycket på att lyckas stanna kvar i drogfrihet. Att finna tillvaron meningsfull utan droger, inte bara för en kortare period utan resten av livet. I det perspektivet blir det helt avgörande att kunna bygga relationer till andra kvinnor – att återupprätta systerskapet.

Vi som arbetar på QvinnoQraft har själva missbruk och olika typer av utanförskap i ryggsäcken. Det är bestämt att det ska se ut så på QQ, så att tjejer som kommer aldrig ska behöva förklara eller försvara sig.

Råd och stöd
En förening är inte en myndighet. En förening kan inte tvinga, villkora eller ställa krav. I kontakten med en förening sker allt på medlemmens villkor. Skuld och skamkänslor är vanligt. Många människor fasar för att bli upptäckta med att ha förlorat kontrollen över sina liv och väljer hellre att hålla masken än att göra något åt sitt dåliga mående. Många kvinnor som är beroende av narkotika eller läkemedel är också livrädda för att förlora sina barn. Vi har också sett en ökning av unga tjejer som inte har en aning om vart de ska vända sig.

Här spelar vår verksamhet ”Råd och Stöd” en mycket viktig roll. Många människor vet mycket och är bra på att skaffa sig information genom Internet och andra kanaler. Andra har det svårare. Gemensamt är ändå att det ofta finns ett starkt behov av att träffa någon och prata med som inte är en myndighetsperson. Genom att personalen på QvinnoQraft har egen erfarenhet av att befinna sig i utsatta situationer underlättas kontakten. Vi följer med personer till olika samhällsinstanser.

Att bygga ett liv utan droger
Hos missbrukande kvinnor finns ofta en bild av det ordnade livet utan droger. När många väl blir drogfria så märker man att det ordnade livet inte alltid är så roligt och idylliskt som man en gång tänkte sig. Tvärtom kan livet utan droger vara väldigt fattigt, tråkigt och ensamt. Det händer inte mycket. Man har inte råd att göra saker. I denna fas är det mycket lätt att trilla dit igen.

Att få kvinnor att hålla kvar vid drogfriheten är en av QvinnoQrafts allra viktigaste uppgifter. Det aktiva kamratstödet och systerskapet är i sig ett skydd mot återfall. Samtidigt är återfall för de allra flesta en del av processen från droger och utanförskap till nykterhet och arbete. Om någon skulle ta återfall så hjälper vi till med att ta de nödvändiga kontakterna för att bryta återfallet om kvinnan söker kontakt.

En mötesplats med möjligheter
QvinnoQraft blir det du gör det till. Droppa in på en kopp kaffe, snacka med oss, låna telefonen, pyssla. Om du bara vill komma in och lägga dig på soffan med en filt över dig så är det också helt ok.

Om du däremot är full av energi, har några idéer och tankar så kan du även göra dig delaktig på olika vis.

Vi har ett öppet klimat på QvinnoQraft där vi kan hjälpa varandra att utvecklas och lära oss nya saker.