Välkommen till Equals quiz v.51

Quiz
Bild: AdobeStock.com

Dags för ännu ett Equal quiz! Testa din kunskaper i de frågor som står Equal närmast som t ex psykiatri, jämlikhet, psykisk ohälsa, vård och mycket mer…

Alla svaren till quizet går att hitta på våran hemsida. Så sätt igång och prova dina kunskaper! De rätta svaren visas när du är klar och såklart hur många rätt du fick. Dela gärna på Facebook!

Lycka till!

I Sverige består psykiatrisk vård till 95% av psykofarmaka i ett grannland till oss består vården till största del av samtal vilket land?

Correct! Wrong!

Många tror att vården för personer med samsjuklighet skulle bli bättre om regionerna fick hela ansvaret men Equal driver en annan linje vilken?

Correct! Wrong!

Hur många lägenheter har Equals Stödboende?

Rum
Correct! Wrong!

Hur många procent av ansökningar om ekonomiskt bistånd i Stockholm avslogs 2018?

Efter rapporten ”Avslagsmaskinen” tog Stockholm stad bort statistiken
Correct! Wrong!

Det finns en stadsdel Equal har bråkat mycket med vilken?

Correct! Wrong!

Vad hette Equal innan vi blev Equal?

Correct! Wrong!

Vad införde rättspsyk i Sundsvall när man ska göra rent toaletter?

Correct! Wrong!

Vilken roll spelar en SIP i en situation där olika parter kring en person inte är överens?

Samordnad individuell plan – spelar ingen roll
Correct! Wrong!

Equals Quiz v51/2019
Jag har precis gjort Equals quiz. Gör det du också!

Quiz

Varför inte passa på prenumerera på vårt nyhetsbrev eller bli medlem och stödja oss i vårt arbete för ett jämlikt Stockholm.

Om Equal
Den ideella föreningen Equal arbetar i Stockholm sedan 50 år för och tillsammans med personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Vår vision är ett jämlikt Stockholm – detta då det är vetenskapligt bevisat att ojämlika samhällen ökar i princip alla sociala problem. Till Startsidan...

Share your Results: